جدول قیمتی مرغ در بازار

تجارت و اصناف

قیمت انواع مرغ امروز با افزایش نسبت به روز گذشته رو به رو شد.

قیمت انواع مرغ در ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۹ به شرح زیر است:

نوع مرغ

قیمت(تومان)

ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق

۳۴,۴۰۰

مغز ران بدون پوست بدون استخوان

۴۰,۲۰۰

ساق مرغ بدون پوست و سر ساق

۴۱.۱۰۰

سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال

۳۷,۳۰۰

سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال، بازو

۳۷,۷۰۰

ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال

۳۶,۱۰۰

بال کبابی ساده - بدون نوک بال

۳۲,۲۰۰

بازوی کبابی ساده

۳۰,۴۰۰

مخلوط بال و بازو کبابی ساده

۳۱,۱۰۰

فیله مرغ

۵۷,۰۰۰

گردن مرغ بدون پوست

۱۱,۰۰۰

شنیتسل بدون آرد

۴۴,۳۰۰

جوجه چینی

۵۴,۵۰۰

جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده

۴۶,۸۰۰

جوجه کباب بااستخوان ساده

۳۸,۰۰۰

پا چینی ۱۰ عددی مرغ

۳۵,۸۰۰

مرغ کنتاکی

۳۵,۸۰۰

دل مرغ پاک کرده

۱۱,۶۰۰

جگر مرغ

۶,۲۰۰

سنگدان مرغ

۱۱,۲۰۰

پای مرغ

۹,۹۰۰

بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی

۴۳,۰۰۰

بلدرچین منجمد بسته ۵۰۰گرمی

۲۲,۰۰۰

بلدرچین کامل تازه(بسته ۱۰۰۰گرمی)

۴۲,۰۰۰

مرغ کامل منجمد، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی)

۱۳,۵۰۰

مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای(پوشش کیسه نایلونی)

۱۷,۹۰۰

مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی

۱۸,۲۰۰

بوقلمون ساق با پوست

۵۴,۷۰۰

بوقلمون ران با پوست و استخوان (بدون استخوان کمر)

۵۰,۷۰۰

بوقلمون مغز ران بی پوست و استخوان

۷۱,۵۰۰

بوقلمون سینه بدون بال و گردن با پوست و استخوان

۴۶,۳۰۰

بوقلمون سینه بدون پوست و بدون استخوان

۵۸,۷۰۰

جگر پاک شده بوقلمون بسته ۴۰۰ گرمی (هر بسته)

۱۴,۵۰۰

دل پاک شده بوقلمون بسته ۴۰۰ گرمی (هر بسته)

۱۷,۳۰۰

 

 

 
منبع: بازار
چاپ