قیمت باورنکردنی کره در بازار

کارگروه تنظیم بازار در یکصد و چهارمین جلسه خود سقف قیمت مصرف‌کننده را با توجه به افزایش قیمت شیر خام و چربی در کشور برای هر بسته کره ۱۰۰گرمی معادل ۸ هزار تومان تعیین کرد.

با توجه به مصوبات یکصد و سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار و پایان ذخایر کره وارداتی، در جلسه یکصد و چهارمین کارگروه تنظیم بازار سقف قیمت مصرف‌کننده را با توجه به افزایش قیمت شیر خام و چربی در کشور برای هر بسته کره ۱۰۰گرمی معادل ۸ هزار تومان تعیین کرد.

در خصوص سایر اوزان بسته‌بندی مقرر شد بر همین اساس افزایش متناسب محاسبه و در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان بارگزاری گردید.

منبع: اقتصاد نیوز


چاپ