برنامه وزارت صمت برای تولید لوازم خانگی مشخص شد

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت با بیان اینکه برنامه امسال وزارت صمت تولید ۱۱.۶ میلیون دستگاه لوازم خانگی است، گفت: امیدواریم بتوانیم سبدی از محصولات را برای طیفی از دهک های درآمدی داشته باشیم و بتوانیم نسبت به تولید لوازم خانگی با قیمت اقتصادی برای مصرف کنندگان در دهک های مختلف اقدام کنیم.

محمدرضا کلامی امروز (۲۹ خرداد ماه) در بازدید از مجموعه گروه صنعتی انتخاب با اشاره به پتانسیل های این مجموعه بزرگ تولید لوازم خانگی، اظهار کرد: اگرچه ممنوعیت واردات لوازم خانگی برخی مصرف کنندگان را دچار مشکل کرده است، اما خوشبختانه این مجموعه با تمام توان در حال تولید محصولات مختلف است.

وی با بیان اینکه مطابق پتانسیل های موجود، کشور ظرفیت تولید بیش از ۱۹.۷ میلیون دستگاه انواع لوازم خانگی کوچک و بزرگ را دارد، افزود: پیش از افزایش نرخ ارز و لوازم خانگی، نیاز کشور به لوازم خانگی حدود ۱۳ میلیون دستگاه بود و خانواده ها باتوجه به نوع برند و مدل لوازم خانگی آن را تعویض می کردند.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت ادامه داد: به نظر می رسد با توجه به اینکه در حال حاضر محصولات لوازم خانگی به نوعی مصرفی با دوام شده اند بنابراین مصارف کشور به ۱۲ میلیون دستگاه کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه برنامه امسال وزارت صمت تولید ۱۱.۶ میلیون دستگاه لوازم خانگی است، تصریح کرد: باید کمک کنیم واحدهایی همچون گروه صنعتی انتخاب بتوانند به تولید خود ادامه دهند، چراکه امروز به جای مونتاژ قطعات اقدام به تولید قطعات لوازم خانگی می شود.

کلامی با تاکید بر اینکه کشور می تواند در تولید قطعات لوازم خانگی خودکفا باشد، گفت: با توجه به اینکه عمق ساخت داخل افزایش و ارزبری آن کاهش یافته است و این اتفاق موجب اشتغال می شود، دولت از تولیدکنندگان داخلی حمایت خواهد کرد.

وی ابراز امیدواری کرد؛ بتوانیم سبدی از محصولات را برای طیفی از دهک های درآمدی داشته باشیم و بتوانیم نسبت به تولید لوازم خانگی با قیمت اقتصادی برای مصرف کنندگان در دهک های مختلف اقدام کنیم.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت گفت: با توجه به سرانه درآمدی مردم، واحدهای تولید لوازم خانگی می توانند با گریدها و قیمت های متفاوت محصولات را وارد بازار کنند و امیدورایم در آینده ای نزدیک تولیدکنندگان داخلی بتوانند خودکفا باشند.

وی در خصوص عمق ساخت داخل در صنعت لوارم خانگی کشور، گفت: این موضوع در محصولات مختلف متفاوت است، به عنوان مثال گروه صنعتی انتخاب در تولید محصولی همچون لباسشویی تنها موتور آن را وارد می کنند و بیشتر قطعات آن را در داخل تولید می کنند، بنابراین ارزبری در کالاهای مختلف متفاوت است و قطعات برخی محصولات بین ۹۰ تا ۶۰ درصد و یا کمتر در داخل تولید می شود.

 


منبع: ايسنا


چاپ