سال‌های دور از زندگی!

نگار خسروی - گروه تجارت: «سال‌های به دور از زندگی» بهترین صفتی است که می‌شود به ۳۶۵ روزهایی داد که مردم از سال ۸۸ تا ۹۲ تجربه‌اش کردند. روزهایی که فقط یادآور تلخی درآمدهای ناکافی است که حداکثر تا بیستم برج کفاف می دادند و خروارها بدهی که نه تنها صاف نمی‌شد بلکه هر ماه به مبلغ آنها افزوده می‌شد.

شروع یک کابوس

نگار خسروی – گروه تجارت: درآمد و امرار معاش؛ همان دو کلمه‌ای است که زندگی روی پاشنه آنها می‌چرخد و رضایت از آنها یعنی مقبولیت دولت. اینکه کدام یک از دولت‌های بعد از جنگ توانسته‌اند در این دو بخش موفق عمل کنند همان معیاری است که مردم از خوب یا بد بودن‌شان یاد می‌کنند.

مرکبات؛ بهانه تازه برای دلالی

مینا دایی - گروه تجارت: آن‌قدر بحران داشته است که تقریبا به مظلوم‌ترین بازار ایران تبدیل شده است. نزدیکی به محرم و کاهش قیمت‌ها هم بحران تازه‌ای است که فعالان این صنف را درگیر کرده است.

کنترل جمعیت

خط قرمز «فقر» در کنترل تورم

نگار خسروی - گروه تجارت: «خط فقر»؛ این عبارت برای‌مان مترادف است با کمربند قرمزی که نقشه شهر را گره زده است. گاهی از میانه نقشه پایین‌تر می‌رود و گاهی خرخره شهر را می‌چسبد.

گمرک

بازگشت آرامش به بازار

نگار خسروی - گروه تجارت: مردادماه سال گذشته، محمود احمدی‌نژاد بعد از ۸ سال حضور در راس دولت، امور اداره کشور را تحویل دولت یازدهم داد و روحانی میراث‌دار اقتصادی نابسامان شد.

تاسف‌هایی که پایان ندارد

نگار خسروی - گروه تجارت: در ادامه بررسی سیاست‌های وارداتی دولت نهم، دهم و یازدهم، امروز به بررسی آمار تکان دهنده به جا مانده از دولت دهم پرداخته‌ایم.