سازمان ملل به میدان آمد

گروه تجارت: بیکاری، درآمد و رفاه، سواد و آموزش و کمبودآب و زمین از مهم‌ترین عوامل مهاجرت روستاییان به شهرها محسوب می‌شوند.

ساده‌گزینی را کنار بگذارید

ملیحه خرده‌پا - گروه تجارت: با وجود تغییر رییس پارلمان بخش خصوصی برخی از رویه‌های رییس سابق که این روزها رییس دفتر رییس‌جمهور شده ؛

دریافت مالیات با هدف حمایت از تولید

ملیحه خورده‌پا - گروه تجارت: کتیبه‌های گلی باقیمانده از دوران هخامنشیان گواه اجرای سیستم مدرن نظام مالیاتی از سوی این سلسله در ایران است. عده‌ای از تاریخ نگاران هم ادعا می‌کنند،

شب چله

جشنواره‌ای برای شب چله

ملیحه خورده‌پا - گروه تجارت: یلدا برگرفته از واژه سریانی به معنای زایش و تولد است. این جشن طی شدن بلندترین شب سال و به دنبال آن بلندتر شدن طول روزها در نیم کره شمالی و مصادف با انقلاب زمستانی است.

تجارت

یخ تجارت آب شد

گروه تجارت: اتخاذ سیاست‌های اقتصادی نادرست از سوی مردان دولت دهم و تحمیل شرایط خارجی و داخلی، تا حد زیادی شرایط اقتصادی کشور و مردم را برهم زد و همین امر موجب شد تا مردم در انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری به شعارهای انتخاباتی کاندیداها بیش از هر چیز دیگری توجه داشته باشند.

بازار میوه و تره‌بار

تجارت سبز را کشت کنید

گروه تجارت: کشاورزی از جمله بخش‌های مزیت‌دار اقتصاد ایران به شمار می‌رود به طوری که بعد از بخش خدمات، بزرگترین بخش اقتصاد ایران به کشاورزی تعلق دارد و حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد.