مرکبات؛ بهانه تازه برای دلالی

مینا دایی - گروه تجارت: آن‌قدر بحران داشته است که تقریبا به مظلوم‌ترین بازار ایران تبدیل شده است. نزدیکی به محرم و کاهش قیمت‌ها هم بحران تازه‌ای است که فعالان این صنف را درگیر کرده است.

کنترل جمعیت

خط قرمز «فقر» در کنترل تورم

نگار خسروی - گروه تجارت: «خط فقر»؛ این عبارت برای‌مان مترادف است با کمربند قرمزی که نقشه شهر را گره زده است. گاهی از میانه نقشه پایین‌تر می‌رود و گاهی خرخره شهر را می‌چسبد.

گمرک

بازگشت آرامش به بازار

نگار خسروی - گروه تجارت: مردادماه سال گذشته، محمود احمدی‌نژاد بعد از ۸ سال حضور در راس دولت، امور اداره کشور را تحویل دولت یازدهم داد و روحانی میراث‌دار اقتصادی نابسامان شد.

تاسف‌هایی که پایان ندارد

نگار خسروی - گروه تجارت: در ادامه بررسی سیاست‌های وارداتی دولت نهم، دهم و یازدهم، امروز به بررسی آمار تکان دهنده به جا مانده از دولت دهم پرداخته‌ایم.

واردات، کلید شکسته تعادل بازار

نگار خسروی - گروه تجارت: تراز تجاری؛ واژه‌ای که در سال‌های ریاست دولت ۹ و ۱۰، برای اقتصاد و تجارت ایران خوشایند نبود، چراکه هر سال منفی‌تر از سال قبل می‌شد.

خوشمزه‌های خانگی می‌آیند

  نگار خسروی - گروه تجارت: « ساندویچ خانگی »، «شیرینی خانگی» و... همه از عناوینی است که در طول چند سال اخیر به وفور با آن برخورد می‌کنیم.