کاهش ۳.۳ درصدی بدهی‌های خارجی ایران

میزان بدهی‌های خارجی ایران در پایان اسفند ۹۸ با افت ۳.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ به ۹ میلیارد و ۳۱ میلیون دلار کاهش یافت.

براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی میزان بدهی خارجی ایران، حجم بدهی‌های خارجی ایران در پایان اسفندماه سال ۹۷ معادل ۹ میلیارد و ۳۳۹ میلیون دلار بوده است.

میزان بدهی‌های خارجی ایران در پایان سال ۹۸ حدود ۹ میلیارد و ۳۱ میلیون بوده که هفت میلیارد و ۴۹۲ میلیون دلار آن بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۵۳۹ میلیون دلار از این میزان مربوط به بدهی‌های کوتاه مدت است.

این تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز معادل هشت میلیارد و ۱۸۸ میلیون یورو محاسبه شده که ۶ میلیارد و ۷۹۳ میلیون یورو از این میزان حجم بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۳۹۵ میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه‌مدت است.

 

 
منبع: ایرنا

چاپ