دوئل ناموفق قوانین جهانی با «دامپینگ»

فرانک میرزایی: «صادرات یک کالا با قیمت کمتر از هزینه‌های تمام‌شده یا به عبارتی دیگر، فروش کالا در خارج به قیمتی کمتر از قیمت داخلی. » این تعریفی است که در قوانین جهانی برای دامپینگ وجود دارد.

پارلمان اروپا

آسمان اقتصادی اروپا آفتابی نیست!

فرانک میرزایی – گروه تجارت: مدتی است که اقتصاد اروپا در شرایطی قرارگرفته که با هشدار «بحران» از آن یاد می‌کنند. شرایط متعددی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا این اتحادیه در شرایط رکود قرار گیرد.