توسعه اقتصادی

آزادراهی برای ورود به اقتصاد آزاد

فرانک میرزایی - گروه تجارت: رشد و گسترش مناطق آزاد اقتصادی، مزیت‌های بسیاری را برای کشورهای میزبان ایجاد کرده و توانسته است کشورهای درحال‌توسعه را در پیمودن فرآیندهای صنعتی شدن هدایت کند.

صادرات و واردات

چین؛ بازیگر اصلی اقتصاد جهانی

فرانک میرزایی - گروه تجارت: کشور چین با توجه به جمعیت میلیاردی و منابع طبیعی اندک توانسته است به‌عنوان یک قدرت اقتصادی در جهان ظهور کند، به‌طوری‌که اقتصاد این کشور از سال ۱۹۷۸ تا سال ۲۰۱۰ (طی ۳۲ سال) به‌طور تقریبی از میانگین رشد ۱۰درصد برخوردار بوده که باعث شده است درآمد سرانه آن طی حدود سه دهه از ۱۶۵ دلار به بیش از ۱۰۰۰ دلار برسد.

دوئل ناموفق قوانین جهانی با «دامپینگ»

فرانک میرزایی: «صادرات یک کالا با قیمت کمتر از هزینه‌های تمام‌شده یا به عبارتی دیگر، فروش کالا در خارج به قیمتی کمتر از قیمت داخلی. » این تعریفی است که در قوانین جهانی برای دامپینگ وجود دارد.

پارلمان اروپا

آسمان اقتصادی اروپا آفتابی نیست!

فرانک میرزایی – گروه تجارت: مدتی است که اقتصاد اروپا در شرایطی قرارگرفته که با هشدار «بحران» از آن یاد می‌کنند. شرایط متعددی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا این اتحادیه در شرایط رکود قرار گیرد.