علی ابراهیم زاده - دبیر انجمن برگزارکنندگان نمایشگاه های بین المللی:

راهکاری ویژه برای توسعه صادرات

نمایشگاه

زمانی که یک شرکت تصمیم می گیرد وارد یک بازار شود پیچیدگی ها و سوالات مربوط به این موضوع در ذهن مدیران تصمیم گیر آن شرکت مطرح می شود.

همه چیز از تعیین بودجه و تعیین اهداف تا انتخاب شریک تجاری می تواند ذهن تیم مدیریت را درگیر کند. اما نمایشگاه چطور می تواند بعنوان یکی از مهمترین و موثرترین ابزار، ذهن تیم مدیریت را به خود معطوف کند. همیشه نتایج ورود به نمایشگاه های خارجی تاثیر مثبت نخواهد داشت و بسیاری از شرکتها با نگرانی در نمایشگاه ها حاضر خواهند شد. گاهی اوقات اما نتایج امیدوارکننده خواهد بود وباعث فرصت های جدیدی برای شرکتها خواهد شد. برای رفع این نگرانی و ایجاد انگیزه بیشتر جهت جلب اعتماد تیم مدیریت یک شرکت و بخش بازاریابی و فروش باید اطلاعات و نیازهای مورد نظر تیم تصمیم گیر را با کمترین خطا تهیه و در اختیار شرکت متقاضی قرار داد. بدیهی است در چنین شرایطی معنی و مفهوم شرکتهای برگزارکننده نمایشگاه های خارجی آشکار می شود. این شرکتها در طی سالیان متمادی با تاثیر از بازارهای هدف و ایجاد ساختارهای متناسب با موضوع بازاریابی بین المللی و شناخت کامل از دغدغه های مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی شکل خواهند گرفت و در جهت ارائه خدمات تخصصی در حوزه بازاریابی تیم های مجرب و متخصص را به کار گرفته و ساز و کار مذاکرات تجاری در حوزه خود را فراهم می کنند.

حس ذاتی این شرکتها نسبت به بازارهای هدف چنان تقویت می شود که به نوعی مشاور بازاریابی و قابل اعتماد شرکتها محسوب می شوند و در بسیاری از جلسات استراتژیک در حوزه بازاریابی در شرکتها دارای جایگاه ویژه ای خواهند بود.

همکاری و مشارکت، درک دوجانبه منجر به فهم متقابل و تعامل بهتر و در نتیجه مشارکت مناسب تر ختم خواهد شد و این موضوع باعث می شود شرکتهای برگزارکننده نمایشگاه های خارجی انرژی خود را به سمت پیشرفت و یادگیری در همه زمینه ها و فعالیت ها هدایت کنند.

پس زمانی که از شرکتهای برگزارکننده نمایشگاه های خارجی صحبت می کنیم منظور یک مجموعه از توانمندیهای افراد متخصص و دارای تجربه در حوزه بازاریابی بین المللی است که به نوعی شرکای تجاری توانمند محسوب می شوند.

این شرکتها با توان و تخصص خود نقش مهم و کلیدی بعنوان سفیران صادرات در کشور محسوب خواهند شد. لذا شناسایی چنین شرکتهایی و حمایت از این نوع شرکتها رسالت ذاتی سازمان های متولی صادرات در کشور است و چنین موضوع مهم و کلیدی نباید در حد تنها صدور یک مجوز در یک بازار ختم شود. برای توسعه صادرات و حضور در بازارهای جهانی ضمن شناسایی این ظرفیت ها حمایتهای خود را جهت حفظ و ثبات این شرکتها بکار بگیریم و جایگاه و شان فعالیت تخصصی این شرکتها را صیانت کنیم.

 قطعاً برنامه ریزی دقیق و بلند مدت و حضور دائم در بازار و توسعه ارتباطات تجاری، دانش و ظرفیت های لازم در کشورهای هدف شاخص های شرکتهای برگزارکننده نمایشگاه های خارجی هستند تا نگاه و رویکرد جدیدی به این موضوع نداشته باشیم و با برنامه های مقطعی و زودگذر بخواهیم تنها آمار کمی از برگزاری نمایشگاه ها داشته باشیم امکان رشد و توسعه صادرات مهیا نخواهد شد.

سازمان های متولی باید نسبت به شناسایی شرکتهای دارای صلاحیت و صدور پروانه فعالیت برای این شرکتها برنامه ریزی فعالی داشته باشند و استانداردهای لازم و ضروری را برای این شرکتها تعریف کنند. هدف از برگزاری نمایشگاه های خارجی کمک به توسعه روابط اقتصادی کشورها خواهد بود و در این زمینه باید توجه کرد که شرکتهای برگزارکننده مطالعات کافی در این خصوص داشته باشند.

 در حقیقت نمایشگاه باید به گونه ای برگزار شود که نتایج مطلوب بعد از نمایشگاه برای کشور حاصل شود و برگزاری هر رویداد خارجی منجر به ایجاد یک بازار صادراتی گسترده برای محصولات و خدمات تجاری کشور شود. توجه به موارد ذیل در این شرایط بسیار حائز اهمیت است.

- انتخاب صحیح و به موقع بازارهای صادراتی

- درک دقیق از سلایق افراد آن کشور

- نیاز سنجی کالاها و خدمات مورد نیاز کشور هدف

- اطلاعات کامل مسائل فرهنگی و اجتماعی

- توسعه ارتباطات تجاری و نفوذ در بازارهای هدف

- صدور مجوزهای چند ساله برای برگزارکنندگان در زمان مقرر

- حمایت های لازم و به موقع از شرکتهای برگزارکننده

- سیاستگذاری صحیح و تعیین نقشه راه توسعه صادرات از طریق برپایی نمایشگاه های خارجی

- اعتماد به بخش خصوصی و درک صحیح از دغدغه های آنها و رفع این دغدغه ها

- انتخاب مدیران و مسئولین باتجربه و آگاه به مقوله صادرات در شرایط سخت و دشوار کنونی

- همسویی و هماهنگی هرچه بیشتر سازمانها و دستگاه های مختلف جهت هم افزایی

امید است با حمایت و تلاش انجمن برگزارکنندگان نماشگاه های بین المللی ایران بویژه کمیته تخصصی نمایشگاه های خارجی و تعامل هرچه بیشتر با متولیان امر در بخش دولتی و خصوصی شاهد اتفاقات خوب در این زمینه باشیم.

نویسنده: علی ابراهیم زاده

منبع: عصر نمایشگاه

چاپ