توافق مهم شهر آفتاب با هتل‌های فرودگاهی

با حضور مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی شهرآفتاب و مدیرعامل شرکت آریا زیگورات، تفاهمنامه همکاری بین شرکت نمایشگاه بین‌المللی شهرآفتاب و شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات، متولی هتل‌های بین‌المللی فرودگاهی امام خمینی(ره) امضا شد.

به‌منظور فراهم کردن امکانات رفاهی بیشتر برای شرکت‌کنندگان در نمایشگاه بین‌المللی شهرآفتاب، تفاهم همکاری دو جانبه درباره استفاده از امکانات رفاهی و اقامتی هتل‌های Novotel و Ibis بین نمایشگاه بین‌المللی شهرآفتاب و هتل‌های بین‌المللی فرودگاه امام خمینی(ره) امضا شد.

به گزارش صمت محمدرئوف قادری، مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی شهرآفتاب در ابتدای این جلسه با اشاره به اینکه وجود فضای اقامتی و رفاهی یکی از ملزومات مهم در زمینه برگزاری رویدادهای نمایشگاهی است، اظهارکرد: ایجاد فضای اقامتی و رفاهی برای مجریان، غرفه‌داران، مهمانان و بازدیدکنندگان نمایشگاهی که از سراسر کشور یا خارج از کشور که در زمان برگزاری نمایشگاه‌ها در مجموعه نمایشگاه بین‌المللی شهرآفتاب شرکت می‌کنند، از اهداف امضای این تفاهمنامه است.

مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی شهرآفتاب با بیان اینکه هتل‌های فرودگاهی امام خمینی(ره) از امکانات بسیار خوبی برخوردار است، افزود: امکانات رفاهی و فضای اقامتی این هتل‌ها با استانداردهای روز جهانی برابری می‌کند و می‌تواند هنگام برگزاری نمایشگاه‌ها در شهرآفتاب امکانات مناسبی را در اختیار بازدیدکنندگان و متقاضیان قرار دهد. وی افزود: امید است امضای این تفاهمنامه زمینه همکاری‌های بیشتر را فراهم کند تا بتوان از این سرمایه‌های ملی به نحو مطلوب استفاده کرد.

ظرفیت‌های اقتصادی شهر آفتاب در ادامه جلسه سمانه یوسفی، مدیرعامل شرکت هتل‌های فرودگاهی امام خمینی(ره) با بیان اینکه نمایشگاه بین‌المللی شهرآفتاب از ظرفیت‌های بسیار مناسب اقتصادی در کشور به‌شمار می‌رود، اظهارکرد: براساس این تفاهمنامه و با معرفی شرکت نمایشگاه بین‌المللی شهرآفتاب، مجموعه هتل‌های بین‌المللی فرودگاهی امام خمینی(ره) براساس تعرفه‌های اعلامی و با هزینه بسیار مناسب امکانات رفاهی و اقامتی موجود را در اختیار مجریان نمایشگاهی قرار می‌دهد.
 یوسفی افزود: همچنین به‌منظور رفاه بیشتر، سرویس رایگان بین نمایشگاه بین‌المللی شهرآفتاب و مجموعه هتل‌های بین‌المللی فرودگاهی امام خمینی (ره) برقرار می‌شود.

 گفتنی است هتل‌های فرودگاهی امام خمینی (ره) نخستین گروه از هتل‌های بین‌المللی فرودگاهی کشور به‌شمار می‌رود که ازسوی گروه هتلداری اکور فرانسه ساخته شده است. این هتل‌ها در مجاورت پایانه اصلی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قرار دارند و با توجه به نزدیکی بعد مکانی و زمانی، می‌توانند خدمات بسیار مناسب اقامتی و رفاهی را در اختیار مجموعه نمایشگاه بین‌المللی شهرآفتاب قرار دهند.


چاپ