نمایشگاه بیمه هم به تعویق افتاد

برگزاری نخستین نمایشگاه آنلاین تخصصی صنعت بیمه، به تعویق افتاد.

 با تصمیم کارگروه روابط عمومی سندیکای بیمه‌گران، برگزاری نمایشگاه آنلاین صنعت بیمه که قرار بود ۱۳ آذر برگزار شود، به زمان دیگری موکول شد.

 این تصمیم با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا، اعمال محدودیت‌های جدید در کشور و دورکاری در شرکت‌های بیمه، گرفته شده است.

زمان برگزاری نمایشگاه آنلاین صنعت بیمه، متعاقباً اعلام خواهد شد.


چاپ