نمایشگاه متافوند ۲۰۲۰ تبریز افتتاح شد

نمایشگاه متافوند ۲۰۲۰ تبریز با حضور تولیدکننده‌های داخلی و شرکت هایی از پنج کشور خارجی در نمایشگاه بین‌المللی تبریز ازامروز ۱۲ مرداد تا ۱۵ مرداد ۹۹ گشایش یافت.

تبریز3

 

تبریز1

تبریز4

تبریز6


چاپ