فاطمه امیراحمدی: یکی از اتفاق‌های فرهنگی کشور، برگزاری نمایشگاه مطبوعات است بماند امسال نسبت به سال‌های قبل ممکن است چه تغییرات داشته باشد که به طورحتم در نوشتاری دیگر باید بیاید. اما بهانه این نوشته بیشتر نگاه بیرونی است که می‌توان به بازدیدکنندگان داشت.

مهکامه علیقلی: علی صالح‌آبادی، مدیرعامل مرکز مالی اسلامی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات و رئیس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار در بازدید از غرفه صمت در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات درباره تاثیر واقعی کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی در ۲ ماه گذشته

نرگس قیصری: بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات هم اکنون در حال برگزاری است و بازدیدکنندگان بسیاری از جمله مدیران و کارشناسان بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی نیز در آن حضور پیدا می‌کنند.