تکلیف جاماندگان سهام عدالت چی می‌شود؟

سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت، گفت: درحال‌حاضر هیچ طرح و برنامه‌ای برای تخصیص سهام عدالت به جاماندگان وجود ندارد.

حسین فهیمی با بیان اینکه در شرایط فعلی هیچ طرح و برنامه‌ای برای تخصیص سهام عدالت جدید به جاماندگان وجود ندارد تأکید کرد، هنوز هیچ طرح و برنامه‌ای برای واگذاری جدید سهام عدالت به افرادی که به هر نحو از دریافت این سهام جامانده‌اند وجود ندارد.

وی افزود، آنچه در ارکان بازار سرمایه و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی انجام می‌شود اجرای طرح آزادسازی سهام عدالت موجود برای مشمولان فعلی است و برای کسانی که ثبت‌نام نکرده‌اند هیچ واگذاری جدیدی پیش‌بینی نشده است.
سخنگوی ستاد آزادسازی سهام عدالت: گفت: واگذاری سهام عدالت جدید در صلاحیت ارکان بازار سرمایه نیست و بایستی برای این موضوع در سطح دولت و مجلس تصمیم‌گیری شود.
فهیمی تأکید کرد: البته این موضوع منوط به وجود هر نوع دارایی برای توزیع بین افرادی است که از دریافت سهام عدالت جا مانده‌اند.


منبع: تسنیم

 


چاپ