27 دی، 1400

آرشیو برچسب: پادیر


بومی سازی، راهکاری طلایی برای جلوگیری از ارزبری

22:00 1400/8/15

اعتماد مقدم گفت: بومی سازی تجهیزات بر اساس شرایط موجود کشور تعریف می شود تا قطعاتی ساخته شود که در داخل کشور هم قابلیت ساخت و تعمیر داشته باشد که هم هزینه و زمان را کاهش دهند.

روزنامه صمت

جستجو


  |