14 آذر، 1401

آرشیو برچسب: خودمراقبتی


لزوم «خود‌مراقبتی» در برابر بیماری پوکی استخوان

08:09 1401/5/26

در کشورهای کمتر توسعه یافته نباید منتظر حمایت‌های حداکثری، هشدارهای همگانی، کمپین‌های عمومی و آموزش‌های فراگیر (در آن حدی که در کشورهای توسعه یافته جریان دارد)، در زمینه انواع بیماری‌ها؛ ازجمله بیماری کشنده و مخرب پوکی استخوان باشیم. بنابر این بهترین سیاستی که خانواده‌ها و افراد می‌توانند در پیش گیرند افزایش سطح آگاهی فردی و به کار بستن برنامه‌های «خودمراقبتی» و پیشگیری فراگیر است.

روزنامه صمت

جستجو


  |