در اسفند ۱۳۹۴ همزمان با سفر رئیس‌جمهوری وقت کره جنوبی به ایران یک تفاهمنامه همکاری مشترک بین سازمان ما و نهاد متولی بنگاه‌های کوچک و متوسط کره‌جنوبی به امضا رسید.

بخش کشاورزی استان هرمزگان ظرفیت‌های بسیار مناسبی برای افزایش تولید و ایجاد اشتغال دارد، اما دستیابی به این هدف مستلزم برنامه‌ریزی مناسب است. هرچند که بخش کشاورزی استان با وجود مشکلات مالی که با آن مواجه است از تراز عملکردی مناسبی برخوردار است