سهام ولپارس به هر کدبورسی چقدر رسید؟

در پایان عرضه اولیه ولپارس به هر کد بورسی ۷۷ سهم معادل حدود ۲۵ هزار تومان تخصیص داده شد.

در پایان عرضه اولیه «ولپارس» به هر نفر ۷۷ سهم در سقف قیمتی ۳۲۰۰ ریالی تخصیص یافت که معادل ۲۵ هزار تومان بود. سومین عرضه اولیه تابستان در حالی به پایان رسید که برای نخستین بار در تاریخ بورس عرضه اولیه در دو روز کاری انجام شده بود.

در این عرضه اولیه میزان مشارکت باز هم شکسته شد و به ۵ میلیون و ۱۷۹ هزار نفر رسید. در عرضه اولیه سیتا بیش از ۴ میلیون و ۴۸۰ هزار نفر شرکت کرده بودند.

 
منبع: تجارت نیوز

چاپ