کدخبر: 25428

بازدید وزیر صنعت از نمایشگاه دستاوردها وتوانایی‌های قرارگاه سازندگی خاتم انبیاء

 • 95092701
 • 95092702
 • 95092703
 • 95092704
 • 95092705
 • 95092706
 • 95092707
 • 95092708
 • 95092709
 • 95092710
 • 95092711
 • 95092712
 • 95092713
 • 95092714
 • 95092715
 • 95092716

 

بازدید وزیر صنعت از نمایشگاه دستاوردها وتوانایی‌های قرارگاه سازندگی خاتم انبیاء / عکس: ابوالفضل کیمیایی - صمت