کدخبر: 25187

افتتاح ۳ طرح صنعتی در استان خراسان رضوی باحضور وزیر صنعت معدن تجارت در سفر هیات دولت به خراسان رضوی

 • 95091201
 • 95091202
 • 95091203
 • 95091204
 • 95091205
 • 95091206
 • 95091207
 • 95091208
 • 95091209
 • 95091210
 • 95091211
 • 95091212
 • 95091213
 • 95091214
 • 95091215
 • 95091216
 • 95091217
 • 95091218
 • 95091219
 • 95091220
 • 95091221

 

افتتاح ۳ طرح صنعتی در استان خراسان رضوی باحضور وزیر صنعت معدن تجارت در سفر هیات دولت به خراسان رضوی / عکس: مهدی کاوه‌ای - صمت