آفت بزرگ صنعت نمایشگاهی

اوضاع بغرنجی که سایه تحریم و کرونا پدید آورده، بر کسی پوشیده نیست، در این فضا، انجمن غرفه‌سازان و بدنه صنعت نمایشگاهی کوشش داشتند در ابتدا راهی برای بازگشایی نمایشگاه‌ها پیدا کنند که خوشبختانه با پیگیری‌هایی که انجام شد، موفق به شکل‌گیرى این مهم شدند و نمایشگاه حتی اگر کم رونق اما برپا بود.

بی‌شک فعالیت‌هایی مانند امضای نامه با پیگیری حداکثری اعضای این خانواده از مواردی است که در این موضوع موثر و مبین قدرت اجماع بود.

درباره حمایت‌های شده و ناشده از صنف غرفه‌ساز، باید بی‌تعارف قبول کرد که ما به این وضعیت عادت داریم که از دولتمردان همیشه به جای چشم یاری، گوش یاری داشته باشیم، چون در نهایت هزار وعده خوبان یکی وفا نکند؛ پس از ایشان انتظاری نیست.متاسفانه سال‌هاست شاهدیم خواست کافی از سمت نمایشگاه برای افزایش تعرفه اجاره زمین وجود ندارد و این مسئله باعث می‌شود راه‌های جایگزین برای درآمدزایی به فکر دوستان گرامی سیاست‌گذار در نمایشگاه بین‌المللی تهران برسد که طبیعتا دامن غرفه‌سازان را نیز گرفته است. از موارد مرتبط می‌توان حق کسب و پیشه و حق نظارت بر برق غرفه را اسم برد که با درک درست صنفی و در نظر گرفتن حقوق سایر ارکان نمایشگاه با همکاری غرفه‌سازان اجرایی شده است. شاید این موضوع قابل هضم باشد اما مخارج و سیستم عریض و طویلی که برای وجود داستان شکست‌خورده گریدبندی به صنف غرفه‌ساز تحمیل شد،

از بزرگ‌ترین آفاتی بود که سال گذشته تاثیر مخرب خودش را نمایش داد و باعث ضرر هنگفت این صنف شد. نگهداری دفتر و کارمند و کارگاه و کارکنان در شرایطی که تقریبا نمایشگاهی پررونق برگزار نشده از عوارض این آفت بود که سود چند ساله این بزرگواران را دفعتا بلعید. القصه داستان گله و شکایت راه به جایی نخواهد برد و درد مشترک همه ماست و بهتر است ببینیم چاره چیست؟ در شرایط فعلی که قسمت عمده‌ای از غرفه‌سازان به‌واسطه شیوع کرونا به سایر مشاغل روی آورده‌اند شاید تشکیل هلدینگ‌های صنفی و تجمیع مخارج به بقای مجموعه‌هایی که به فعالیت در این حوزه همچنان چشم امید دارند کمک کند و از سوی دیگر، همیاری ارکان این صنف با یکدیگر در این شرایط نیز ممکن است کمی وضعیت را بهتر کند.

هیات مدیره انجمن صنفی غرفه‌سازان با لطف و همکاری اعضای آن تا امروز بخشی از تعاملات لازم را برای تعدیل مشکلات مختلف انجام داده و با پیگیری‌های همیشگی و جلسات کمیته‌های متشکل از خود اعضا اقدام به حل و فصل مسائل صنفی کرده، به نظر می‌رسد در این مسیر پیشرفت خوبی حاصل شده که در سال‌های پیش‌رو نتایج آن بیشتر و بهتر دیده خواهد شد. اگر بدبین باشیم نباید به رونق شغلی سال آینده چندان دل بست اما اگر خوشبینانه ببینیم باید یادمان باشد اگر در این صنف ماندگار شدیم، نمایشگاه هرگز جایگزین ندارد!

هومن مشایخی - بازرس انجمن غرفه‌سازان نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران


چاپ