روابط عمومی مردمدار چیست؟

«متاسفانه روابط عمومی در برخی از سازمان‌ها به اتاق خبر تبدیل شده تا منافع و بقای مدیر ارشد سازمان را حفظ کند و در برخی از سازمان‌ها به واحد تبلیغات (تبلیغات غیرحرفه‌ای پرهزینه و کم‌اثر) تا از منافع مدیر روابط عمومی صیانت کند.»

تحلیل این پیام نشان می‌دهد روابط عمومی‌ها چه جایگاه و کارکردهایی در سازمان‌های امروزی ایران دارند. همچنین نشان می‌دهد روابط عمومی‌ها چگونه توسط مدیران سازمان‌ها و افراد غیرمتخصص از مسیر خود منحرف شده و به واحدهایی تبلیغاتی، پوسترچسبان، برگزارکننده مراسم آیینی و تولیدکننده اخبار سیاسی تبدیل شده‌اند.

متاسفانه ما در حال ‌حاضر با گونه‌هایی از روابط عمومی در سازمان‌ها روبه‌رو هستیم که منافع مردم را نادیده می‌گیرند یا در اولویت قرار نمی‌دهند و همین‌جاست که باید اشاره شود ما به‌نوعی از روابط عمومی احتیاج داریم که حافظ منافع مردم باشد و منافع مردم را بالاتر از هر اولویتی قرار دهد؛ یعنی روابط عمومی مردمدار.

روابط عمومی باید حافظ منافع مردم باشد، زیرا فلسفه روابط عمومی، مردمداری است و بدون تامین منافع مردم، منافع شخصی و سازمانی فقط به‌صورت ناپایدار و موقت تامین خواهد شد. امروزه اثبات شده و برنامه‌های سازمان‌های پیشگام بر این اصل استوار شده‌ که وقتی منافع مردم تامین می‌شود، منافع سازمانی هم تامین می‌شود.

با همین دیدگاه است که مشتری‌مداری راهبرد کلیدی سازمان‌های پیشرو می‌شود و انتخاب و رضایتمندی مشتریان درون‌سازمانی و مشتریان برون‌سازمانی محور همه فعالیت‌ها و اقدامات قرار می‌گیرد.

امروزه چنین سازمان‌هایی جهان را درمی‌نوردند، زیرا تمامی اجزای این سازمان‌ها، فلسفه روابط عمومی یعنی مردمداری را به‌عنوان راهبرد انتخاب و تلاش می‌کنند منافع مردم را در اولویت نخست قرار دهند.

فلسفه روابط عمومی، مردمداری و شنیدن صدای مردم است، نه بلندگو بودن و داد زدن بر سر مردم. مردم و مشتری ارباب سازمان است و روابط عمومی‌ها قبل از اینکه سازمان‌ها این مهم را درک کنند باید این فلسفه را درک و برای سازمان تبیین کنند. اگر یک روابط عمومی در سازمانی طرف مردم را بگیرد، نشان بلوغ آن سازمان دارد، چراکه اگر منافع مردم تامین شود، حتما منافع سازمان نیز تامین می‌شود.

اگر عشق و علاقه به مردم در کسی وجود نداشته باشد، اگر کسی اعتقاد نداشته باشد که حق و حرف مردم ارزشمند است و اگر کسی ارزش شنیدن صدای مردم را نمی‌داند، نمی‌تواند عاشق کار مردمداری شود و نمی‌تواند در روابط عمومی کار کند و اگر کار کند هم خودش، هم سازمان و هم مردم زیان می‌بینند. متاسفانه روابط‌عمومی‌ها در سازمان‌های بزرگ ما به‌‌ویژه در بدنه روابط عمومی دولتی امروزه گرفتار بله‌قربان‌گویی هستند و خود را در محدوده دستورات رئیس سازمان محدود و مباحث درون سازمانی و ارتباطات کارمندی و همچنین ارتباط با مردم و شنیدن صدای مردم را فراموش کرده‌اند.

سهم نظرات، پیشنهادها و انتقادات کارکنان و مردم در بهبود امور و فعالیت‌های سازمان‌ها نادیده گرفته می‌شود و متاسفانه روابط‌عمومی‌ها در رصد کردن اطلاعات محیطی، ناکارآمد نشان داده‌اند، چراکه ارتباط مردم و روابط عمومی‌ها قطع شده و در چنین شرایطی منافع سازمان و مردم هر دو لطمه می‌خورد.

دوباره تاکید می‌شود روابط عمومی مردمدار با تامین منافع مردم از طریق شنیدن انتقادات و پیشنهادات و پاسخگویی مستمر و درست به مردم می‌تواند به تامین منافع سازمان کمک کند و اثرگذاری مستقیم بر توسعه سازمانی داشته باشد.

احمد یحیایی ایله‌ای- مشاور و مدرس روابط عمومی

 


چاپ