پاسخگویی عمومی و روابط عمومی پاسخگو

حسن خسروی – تحلیلگر مسائل مدیریت دولتی: ازجمله مولفه‌ها و عناصر کلیدی مفهوم حکمرانی مطلوب پاسخگو بودن سیستم دولت (حکمرانی) است.

 وقتی در یک سیستم، بنا بر شفافیت، پاسخگویی، اعتمادسازی و جلب مشارکت عمومی به عنوان مولفه‌های سرمایه اجتماعی باشد، ساختارهای درونی سازمان‌ها نظیر روابط عمومی‌ها نیز متعهد و مکلف به پاسخگویی خواهند بود.
در چنین حالتی، مفهوم پاسخگویی عمومی به‌معنی اینکه همه آحاد جامعه در قبال وظایف، ماموریت‌ها و عملکرد خویش، موظف به پاسخگویی باشند، ظهور و بروز پیدا می‌کند.

وقتی در اداره و سازمانی با ارباب‌رجوع بدرفتاری شده و پاسخگویی مبتنی بر کرامت انسانی (تکریم ارباب رجوع-مشتری مداری) نیست، حکایت از آن دارد که مقامات بالاتر آن اداره نیز در برابر دیگران به‌طور سلسله‌مراتبی پاسخگو نیستند.
مثلا در ماجرای قیمت مرغ و تخم‌مرغ وزیر مربوطه و مدیر ذی‌ربط نه‌تنها حاضر به پاسخگویی و شفافیت لازم و کافی نیستند، بلکه هر کس سعی می‌کند تقصیر و کوتاهی و سوء‌مدیریت خویش را به گردن دیگری بیندازد؛ به همین سادگی. در چنین شرایطی تکلیف پاسخگویی روابط عمومی این نهادها و ارگان‌ها هم معلوم است. پس پاسخگویی عمومی یا Public Accountability مقوله‌ای بنیادین است که ابتدا باید باور و پذیرش آن در سطوح بالای مدیریتی جامعه اتفاق بیفتد و به تبع آن روابط‌عمومی‌ها مکلف و موظف به انجام آن شوند. 

صدالبته پاسخگویی عمومی و روابط عمومی پاسخگو با بخشنامه، دستورالعمل، تنبیهات، تهدیدات و... عملیاتی نخواهد شد. روابط‌عمومی پاسخگو در گام نخست با برداشتن حصارها و دیوارها و مرزبندی‌ها و برقراری ارتباطات دوسویه، سعی می‌کند با خوش‌اخلاقی، شنونده خوبی باشد و در گام بعد تلاش می‌کند خود به‌عنوان مدعی‌العموم، پیگیر رفع مشکلات و نارسایی‌ها باشد.


چاپ