انتظار سازمان زمین‌شناسی از نمایندگان در بودجه ۱۴۰۰

مطالعات کارشناسی برای رشد اکتشافات در کشور اهمیت بسیار زیادی دارد. در واقع کار اکتشاف عمقی وابسته به دانش ژئوفیزیک است. برای اینکه بتوان در محدوده وسیعی اکتشاف را پیش برد، باید دست به ژئوفیزیک هوایی زد که اطلاعات خاص خود را لازم دارد.

روند کار اکتشاف عمقی به این صورت است که به کمک دانش ژئوفیزیک هوایی ناهنجاری‌ها را یافته تا نقاط امیدبخش مشخص شوند. سپس با اتمام بازدیدهای زمین‌شناسی تصمیم‌گیری شود که آیا کار ژئوفیزیک زمینی را می‌توان در آن منطقه انجام داد یا خیر. در این بین اگر مطالعات ژئوفیزیک هوایی تایید شد، کار حفاری آغاز می‌شود، در غیر این صورت منطقه رها می‌شود و باید سراغ منطقه دیگری رفت.
البته فراموش نکنیم که اکتشاف به تامین بودجه وابسته است.

سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی به‌عنوان یک دستگاه حاکمیتی و دولتی تابع بودجه‌ای است که از وزارت صنعت، معدن و تجارت به آن می‌رسد. از آنجایی که بودجه جاری دولت تکافوی کار اکتشاف را نمی‌هد، کار اکتشاف به‌نحو بهینه‌ای پیش
نمی‌رود.

 البته سازمان زمین‌شناسی در بودجه ردیف اختصاصی دارد که براساس آن اکتشاف عمقی می‌تواند رونق بیشتری پیدا کند.
متاسفانه اعتبار اختصاصی سازمان در سال جدید حذف شده است. در بودجه سال ۹۹ بنا به تصمیم نمایندگان مجلس این درآمد قطع شده، این در حالی است که با این تصمیم مجلس، دست سازمان زمین‌شناسی در موضوع اکتشاف بسته شده است.
باتوجه به این موضوع انتظاری که از نمایندگان مجلس داریم این است که ضمن توجه بیشتر به سازمان‌های مطالعاتی مثل سازمان زمین‌شناسی، شرایط را برای بهبود وضعیت بخش معدن فراهم کنند.

 از آنجا که سرمایه‌گذار علاقه‌مند است سرمایه خود را در کار اکتشاف وارد و به رونق اکتشاف کشور کمک کند، از نمایندگان مجلس انتظار داریم شرایط ورود سرمایه‌گذار به بخش معدن را تسهیل کنند.
هرچند سرمایه‌گذاران منافع خاص خود را دنبال می‌کنند اما از آنجایی که این امر به نفع اکتشاف و کشور است، هیچ مانعی ندارد، چراکه درآمد اختصاصی سرمایه‌گذاران می‌تواند بسیاری از مشکلات سازمان زمین‌شناسی را حل کند.
در آخر انتظار ما در سازمان زمین‌شناسی از نمایندگان مجلس این است که در بودجه سال آینده درآمد اختصاصی برای سازمان زمین‌شناسی لحاظ کنند.

محمدباقر دری- سرپرست معاونت اکتشاف سازمان زمین‌شناسی


چاپ