اطلاع‌رسانی در بحران کرونا

 بحران کرونا به اوج رسیده و هنوز هم ایران از پیک بحران نگذشته است. در این شرایط اطلاع‌رسانی صحیح از الزامات اعمال سیاست‌گذاری اصولی رسانه‌ای است. برای اطلاع‌رسانی درست و به‌موقع باید به موارد زیر توجه خاص کرد.


- تمام لطمات ناشی از کرونا به صورت حقیقی و گویا عنوان شود.
- سرعت واگیری ویروس در ایران و جهان و اطلاع‌رسانی شود.
- به اعتماد ملی توجه کرده و از افراد مورد قبول جامعه برای اطلاع‌رسانی استفاده شود.
- نهادینه‌سازی خط‌مشی (هر شهروند یک مسئول) اعمال شود.
- با کم‌انگاری یا هیچ‌انگاری کرونا در جامعه برخورد جدی صورت گیرد.
- چهره واقعی بحران نه کمتر و نه بیشتر از حد به مخاطبان و شهروندان نشان داده شود.
- از شعارها و پیام‌های تازه با استفاده از راهبردهای جدید اطلاع‌رسانی استفاده شود.
- از اطلاعات تاخیری و پالایش شده استفاده نشود.

 

قربانعلی تنگ‌شیر- مدرس دانشگاه


چاپ