ظرفیت معدن در توسعه اقتصادی

جهش تولید در راستای اقتصاد مقاومتی و رونق تولید قرار دارد. اگر بخواهیم در این زمینه حرکت کنیم باید سرمایه‌گذاری و فرصت شغلی را در بخش مواد معدنی و صنایع معدنی توسعه دهیم.

برای دستیابی به این مهم می‌توان به لزوم افزایش عمق اکتشافات مواد معدنی کشور اشاره کرد. باوجود اینکه ایران ۷۰ نوع ماده معدنی دارد و رتبه ۱۵ جهان را از نظر تنوع مواد معدنی به خود اختصاص داده، وضعیت چندان مناسبی در حفاری ندارد. انتظار است که حفاری‌های معدنی عمق بیشتری پیدا کنند تا بتوان جایگاه بخش معدن را ارتقا داد. براساس آمارهای رسمی، ایران از نظر ذخایر معدنی مقام سوم آسیا، رتبه نخست خاورمیانه و رتبه ۱۰ جهان را دارد؛ بنابراین باتوجه به انرژی ارزان‌قیمت، آب و برق، نیروی ارزان، جوان و تحصیلکرده و بیش از هزار شرکت دانش‌بنیان این ظرفیت را دارد که بتواند جهش تولید را محقق کند.

توسعه اکتشاف برای شناسایی ذخایر معدنی، افزایش استخراج مواد معدنی در کل کشور، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی و افزایش سرمایه‌گذاری مجموعه‌ای از برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای دستیابی به افزایش تولید در کشور هستند. در این بین باید سیاست‌هایی در پیش گرفت تا پروژه‌های عمرانی فعال شود. یکی از مواردی که می‌تواند به رونق تولید کمک کند، بازسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده است. برای تامین مواد اولیه پروژه‌های عمرانی و نوسازی بافت‌های فرسوده و اتوبان‌ها به‌طور حتم به مواد معدنی نیاز است؛ بنابراین توجه به پروژه‌های عمرانی یکی از مواردی است که به بخش معدن و رونق آن کمک می‌کند.

مجید پورمقدم - مشاور معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت


چاپ