بازنگری اجزای نمایشگاه چه زمانی کلید خواهد خورد؟

به‌طور کلی، برای توسعه منطقی صنعت نمایشگاهی، بازنگری در اصلاحات فیزیکی و سخت‌افزاری و اصلاحات محتوایی و نرم‌افزاری در اولویت است.

به تعبیر دیگر تمامی قوانین و دستورالعمل‌های برگزاری نمایشگاه از دو منظر نیاز به بازنگری دارد: الف: مطابقت و همسان‌سازی با اقتضائات روز؛ ب: اصلاح قوانین و دستورالعمل برگزاری نمایشگاه در شرایط فورس ماژور مانند شیوع بیماری کووید ۱۹. مجوز نمایشگاهی نخستین دغدغه هر برگزارکننده در سراسر کشور است. این مهم، نیاز جدی به تحول دارد. زمان صدور مجوز، مدت زمان مجوز، حمایت از برگزارکننده نمایشگاه و... باید مورد بازنگری باشد. البته تعدد سازمان‌های حاکمیتی با محوریت نمایشگاهی نیز در این فرآیند نقش دارد. در واقع، وجود سازمان‌های موازی مانعی بر ارتقای این صنعت است و برخی از آنها حتی دستورالعمل مدونی هم ندارند. باید گفت کمرنگ شدن رویکرد حاکمیتی صنعت نمایشگاهی در قبال رشد و ارتقای بخش خصوصی از الزامات اساسی خواهد بود. در این شرایط و با چنین تعدد تصمیم‌گیرانی، اگر ساختارشکنی نمی‌کنیم حداقل بهتر است ساختار درست و منطقی داشته باشیم.

یکی از این راهکارها، ایجاد امنیت فضای اقتصادی و تجاری است؛ یعنی با راهکارهای منطقی و مناسب در راستای تامین منافع طرفین و به‌ویژه رسیدن به اهداف نهایی از برگزاری نمایشگاه‌ها حرکت کنیم. قطعا باید از انحصار در ارائه خدمات نمایشگاهی پرهیز شود. کمک، حمایت، امیدبخشی و جریان‌سازی رسانه‌ای در شرایط فعلی صنعت نمایشگاهی زنده خواهد کرد. عدم بروزرسانی قراردادهای برگزاری رویدادهای نمایشگاهی باعث شده پرونده‌های حقوقی افزایش یابد. اتفاق افتاده که مجری نمایشگاه فقط ۴ روز نمایشگاه برگزار کرده ولی ۴ ماه و بیشتر به‌دنبال رفع موانع ایجاده شده بوده است. در این زمینه به نظر می‌رسد باید مسئولیت‌پذیری در قراردادهای نمایشگاهی را دو سویه کنیم و به ذی‌نفعان امنیت عطا کنیم. برخی فعالان بخش خصوصی سوال دارند که چرا دغدغه برگزارکننده نمایشگاه باید حاشیه‌هایی مانند خدمات و سرویس‌های جانبی از قبیل موکت، پارکینگ و....باشد. آیا هنوز زمان آن نرسیده که این موضوعات یک‌بار برای همیشه و با راهکاری مناسب، حل و فصل کنیم. در پایان باید گفت در سالی که به‌نام جهش تولید نام‌گذاری شده، با رعایت موارد بالا باید مراکز نمایشگاهی را جهش داده و هوشمندسازی را در مراکز نمایشگاهی آغاز کنیم.
حسنعلی موبدی - کارشناس نمایشگاهی


چاپ