تولید با ظرفیت پایین به صرفه نیست

در طول سال‌های گذشته و با توجه به ذخایر غنی خاک سرب و روی کشور، ظرفیت قابل‌توجهی از تولید شمش سرب و روی در کشور احداث شده است.

هرچند در طول سال‌های گذشته توجه چندانی به اکتشاف و استخراج این منابع غنی معدنی نشده است. به همین دلیل، درحال‌حاضر با کمبود در تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنایع روبه‌رو هستیم. در چنین شرایطی بسیاری از تولیدکنندگان به‌دلیل کمبود مواد اولیه با ظرفیت پایین‌تر از ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند. تولید با ظرفیت پایین از بهره‌وری تولید می‌کاهد و سودآوری مجموعه‌های صنعتی را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان باید سایر پارامترهای رشد بهره‌وری را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند تا امکان تداوم فعالیت برای آنها میسر باشد. 

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که تداوم فعالیت یک مجموعه تولیدی بدون توجه به پارامترهای بهره‌وری ممکن نیست. منظور از بهره‌وری این است که با افزایش راندمان و کاهش قیمت تمام شده؛ محصولی با کیفیت قابل‌قبول و رقابت‌پذیر تولید کنیم. فعالان صنعت سرب و روی در کشور ما نیز باید برای تداوم فعالیت خود، شاخص‌های مرتبط را مورد توجه قرار دهند. درواقع، توجه به شاخصه‌های رشد بهره‌وری از الزامات اولیه برای بهبود فعالیت تولیدی در یک مجموعه محسوب می‌شود. چنانچه ما بخواهیم در بازارهای جهانی حضور فعالی داشته باشیم و تولیداتمان از قابلیت رقابت در سطح بین‌المللی برخوردار باشند؛ باید الزامات و شاخصه‌های بهره‌وری مورد توجه قرار گیرند؛ بنابراین بسیاری از تولیدکنندگان و فعالان صنعت سرب و روی به این شاخصه‌ها توجه دارند و در تلاش هستند تا بهره‌وری را افزایش دهند.

هرچند همچنان برخی واحدهای تولیدی در این زمینه با چالش‌هایی روبه‌رو هستند. این ضعف اغلب به‌دلیل عدم توان سرمایه‌گذاری برای آنها یا کاستی‌هایی که برای تامین ماشین‌آلات و فناوری وجود دارد؛ حاصل می‌شود. بنابراین همه شاخصه‌های بهره‌وری ازسوی تولیدکنندگان رعایت نمی‌شود. در ادامه باید خاطرنشان ساخت که منابع انسانی نقش ویژه‌ای را در رشد بهره‌وری بر عهده دارند. متاسفانه در طول سالیان گذشته تلاش چندانی برای آموزش نیروی انسانی ماهر انجام نشده است؛ بنابراین این آموزش باید در اولویت قرار گیرد تا سوددهی واحدهای تولیدکننده افزایش یابد. در نهایت نیز باید تاکید کرد رشد بهره‌وری از الزامات اساسی افزایش سوددهی واحدهای تولیدی محسوب می‌شود. چنانچه این شاخصه‌ها مورد توجه قرار گیرند، سوددهی واحدهای تولیدی افزایش می‌یابد؛ بنابراین تولیدکنندگان باید این پارامترها را مورد توجه قرار دهند تا با موفقیت هرچه بیشتر تولید خود را ادامه دهند.
ابراهیم جمیلی - مدیرعامل شرکت زرین معدن آسیا


چاپ