صنعتی پاک و درآمدزا

سال گذشته در حاشیه همایش و نمایشگاه هتل المپیک ۲۰ معدن شناسایی و به وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شد. اجرای این طرح دارای مشکلاتی ازجمله تخصیص منابع است. درحال‌حاضر نیز مشکل ما سر سازکارهای اجرایی کار است که متاسفانه وضعیت مشخصی ندارد. هفته گذشته کارگروهی توسط معاونت اشتغال و توسعه وزارت کار تشکیل شد و وزارتخانه‌های کار و گردشگری و صنعت در این گردهمایی حضور داشتند که در این کارگروه به نتایج خوبی مبنی بر اینکه این سازکارها در چنین کارگروهی تعیین کنیم و پیش ببریم رسیدیم، امیدوارم که با تداوم این جلسات و نتایج اجرایی شاهد خبرهای خوبی در این زمینه باشیم. صنعت گردشگری، صنعتی پاک و درآمدزا است و در دنیا خیلی از معادن هستند که در کناراستخراج و بهره‌برداری از مواد معدنی کار گردشگری نیز انجام می‌دهند و گاهی اوقات درآمد گردشگری این معادن از درآمد استخراج و فروش مواد معدنی بالاتر است. ضمن اینکه یک معدن توانایی این را دارد که بخشی از یک بسته گردشگری در منطقه باشد که ورود گردشگر به آن منطقه می‌تواند به اقتصاد محلی آن منطقه تاثیر مثبت بگذارد.
با توجه به اینکه در گذشته خارجی‌هایی همانند آلمان‌ها و روس‌ها در ایران زندگی می‌کردند طی تحقیقاتی که در زمان تهیه گزارش تفسیری انجام دادیم و با توجه به مسائل دیگری که در این حوزه مطرح است به این واقعیت رسیدیم که خارجی‌ها دوست دارند فعالیت‌های اجدادشان چه در بخش فرهنگی و چه در معدنی را در کشورهای دیگر از نزدیک ببینند و این تجربه‌ای است که از دیگر کشورها به‌دست آورده‌ایم و ما فکر می‌کنیم که این امر در کشور ما نیز فرصت و هدف خوبی برای جذب گردشگر خارجی است. البته به جز این موارد، خود معادن ما در ایران نیز جاذبه‌هایی برای جذب گردشگر خارجی دارد.

آیدین زینال‌زاده - کارشناس اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت


چاپ