سهم ناچیز معدن در استارت‌آپ‌ها

متاسفانه در حوزه دانش‌بنیان‌ها بخش معدن سهم چندانی ندارد و درباره استارت‌آپ‌ها در حوزه معدن خیلی کم کار شده است.

هرچند امروز مسئولان بسیاری از استارت‌آپ‌ها حمایت کرده و سخن می‌گویند اما آن دسته‌ای از دانش‌بنیان‌ها بیشتر حمایت می‌شوند که در لحظه پول‌ساز هستند.
به‌این‌ترتیب نگاهی که در کشور به استارت‌آپ و معدن وجود دارد، بیشتر حالت سرمایه‌گذارانه و هزینه‌بر بودن دارد تا یک نگاه علمی و دانشگاهی و در این رویه ما بیشتر سعی کرده‌ایم یک شبه راه صدساله را طی کنیم. متاسفانه بخش‌هایی مثل صندوق حمایت از پژوهشگران جوان هم که باید این حوزه را مورد توجه خود قرار دهند گاهی همکاری نکرده و مطرح می‌کنند که طرح اولیه در حوزه فعالیت آنها قرار نمی‌گیرد. درحالی که باید به این موضوع توجه کنیم که استارت‌آپ‌ها در بخش معدن مهم هستند و می‌توانند نقش مهمی را در اقتصاد کشور ایفا کنند.
باتوجه به اینکه درحال‌حاضر مشکل اساسی ما در شرایط تحریم، تامین قطعات صنعت و معدن در اکتشاف، استخراج و فرآوری است درنتیجه بسیاری از شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در تولید قطعه برای معادن کشور نقش موثری ایفا کنند، بازاریابی کرده و قطعات مورد نیاز کشور را بسازند. بخش معدن هم چه خصوصی و چه دولتی باید به آنها اعتماد کرده و نمونه‌های مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند تا آنها بتوانند بعد دست به تولید بزنند. به این ترتیب در شرایطی که ارز آوری برای ما دشوار است نباید کاری کنیم که ارزبری در کشور اتفاق بیفتد.
امیربیژن یثربی - استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر


چاپ