کدخبر: 27895

سازوکار راه‌اندازی خطوط اعتباری بین‌المللی

یکی از مسائلی که به موفقیت پروژه‌های ملی کمک می‌کند راه‌اندازی خطوط اعتباری در کشورهای آسیایی و اروپایی است.

نکته مهم این است که ما چقدر می‌توانیم از خطوط اعتباری استفاده کنیم. اول از همه برای تامین منابع مالی پروژه‌ها از جمله پروژه‌های عمرانی نیازمند این هستیم که بتوانیم ارتباط و تعامل بیشتری را با سایر بانک‌های دنیا به ویژه آنها که در منطقه ما هستند ایجاد کنیم. تعامل و ارتباط با سایر بانک‌ها می‌تواند کمک کند که تامین منابع مالی را با ابزار شناخته شده‌ای پیگیری کنیم. البته قبل از اینکه به سراغ این روش در بانکداری برویم باید تعامل اقتصادی خود را با دنیا بیشتر کنیم تا آنها اعتماد بیشتری به رفتارهای اقتصادی ما داشته باشند. به این ترتیب تا زمانی که ما امنیت را از بعد اقتصادی در کشور ایجاد نکنیم، امکان‌پذیر نخواهد بود کسانی را که می‌خواهند با ما تعامل مالی داشته باشند جذب کنیم. همچنین امکان ندارد که بتوانیم با خطوط اعتباری پروژه‌ها را تامین مالی کنیم مگر اینکه ابتدا روابط سازنده و تعریف شده‌ای را در چارچوب قوانین جهانی با سایر کشورها برقرار کنیم. اگر شرایط کشور را فراهم کنیم آن وقت هم بانکداران و هم سرمایه‌گذاران حاضر خواهند شد که در تامین منابع مالی پروژه‌های ما مشارکت داشته باشند اما تا زمانی که ما نتوانیم بر اساس یک سری استانداردهای جهانی حرکت کنیم و قوانینی که در کشور تدوین کرده‌ایم به مرحله اجرا برسانیم، ساز و کارهای لازم برای ایجاد امنیت اقتصادی فراهم نکنیم نمی‌توانیم حضور پررنگی هم در عرصه جهانی داشته باشیم. اینکه به دنبال یک سری ابزارهای موقتی باشیم باید گفت که این ابزارها خیلی نمی‌تواند به ما کمک کند ولی اگر توانستیم رابطه‌ها و تعامل خود را با دنیا افزایش دهیم و وارد یک تجارت جهانی شویم، آن وقت استفاده از این خطوط اعتباری می‌تواند به تامین منابع مالی پروژه‌های ما کمک کند.
حسین ساسانی، کارشناس اقتصادی

 

روزنامه امروز

tejaratb.png

sanatp.png

نرخ طلا و سکه - امروز

logo-samandehi
الو وزیر