عضو بنیاد نخبگان ریاست‌جمهوری

نگاه صادرات‌محور در شهرک‌های صنعتی مشترک

با توجه به اینکه تفاهمنامه نخستین شهرک صنعتی مشترک با کشور چین به امضا رسیده است، می‌توان با در نظر گرفتن راهکارهایی به آینده اقتصاد کشور در شهرک‌هایی از این دست امید داشت.

روزنامه نگار

ما ز یاران چشم یاری داشتیم

مهدیه انوشه - دبیر گروه اقتصاد: این روزها تحلیل از بازار سخت، تکراری و خسته‌کننده شده است.

روزنامه نگار

خودروساز شدن خیلی دور، خیلی نزدیک

حسین علیزاده – گروه صنعت: وقتی بخواهیم پیراهنی بدوزیم که پارچه به اندازه کافی در اختیار نداریم، چه می‌کنیم؟ آستین پیراهن را کوتاه می‌کنیم.

روزنامه نگار

چوب حراج شرافت تولید به حقارت سوداگری

شکوفه حبیب‌زاده - گروه صنعت: اساس حرکت هر اقتصادی به سوی توسعه، از کانال تولید و بخش‌های مولد می‌گذرد. با مروری برعملکرد اقتصادی ایران در این بخش درمی‌یابیم با وجود وقوف همه دولت‌ها بر این مسئله، آنچه که در عمل مورد توجه قرار گرفته، بخش‌های غیرمولد و سوداگرانه بوده است.

معاون مالی اقتصادی ایدرو

بانک‌های مرکزی در گذر زمان

بانک‌های مرکزی بنا به ضرورت و برای جلوگیری از پراکندگی پولی و یکسان کردن معیار سنجش، مبادله و ذخیره ارزش به وجود آمدند و در مسیر تکامل اقتصادی و بانکداری به تدریج جایگاهی ویژه و متفاوت با سایر بانک‌ها پیدا کردند.

عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو

تعرفه برای لوکس سوارها معنا ندارد

در بحث مصرف خودروهای وارداتی خریداران به ۲ بخش تقسیم می‌شوند؛ در ابتدا خریداران خودروهایی در کلاس‌های معمولی از قبیل خودروهای کره‌ای، ژاپنی یا چینی که مصرف‌کننده بیشتر بر قیمت مناسب آن تاکید دارند