چرا برابری به سود همگان است

 چرا برابری به سود همگان است.

FATF و بازار سرمایه

برای اینکه بدانیم فقط دو سناریو را می‌توان برای آینده مذاکرات هسته‌ای متصور بود، نیازی به بحث و مناظره کارشناسی نیست، طبیعتا این انتظار می‌رود یا مذاکرات وین به نتیجه برسد که در این صورت به‌طور قطع همه یا بخشی از تحریم‌های هسته‌ای لغو خواهند شد، سناریوی بدبینانه نیز منادی ادامه وضعیت موجود است که در صورت به بن‌بست رسیدن مذاکرات بین ایران و ۵ قدرت جهانی حاصل خواهد شد.

نفتی‌ها مالیات را دوست ندارند

مالیات حق استفاده از آب و خاک و یک کشور است؛ به‌عبارتی برای استفاده از امکانات یک کشور باید هزینه‌ای پرداخت شود که ما این هزینه‌ها را تحت عنوان «مالیات» می‌شناسیم.

اقتصاد معدنی موضوع مفقوده وعده‌های انتخاباتی

بخش معدن به‌عنوان پایه‌ اصلی اقتصاد کشور شناخته شده اما در طول تمام مناظرات انتخاباتی چه در امسال و چه در سال‌های گذشته این موضوع مغفول مانده است به طوری که نامزدها درباره حوزه معدن حتی وعده وعیدی نیز نمی‌دهند.

تجربه ناکام نرخ‌گذاری دستوری

قیمت‌گذاری دستوری سیاست اشتباهی است که در طول سال‌های گذشته در حوزه‌های گوناگون تجربه شده است.

نتیجه برخورد شعاری با اقتصاد کشور

شرایط تحریمی مضیقه‌هایی را برای درآمدهای ارزی کشور ایجاد کرده و این موضوع واقعیتی غیرقابل کتمان است که نباید از اهمیت آن غافل بود.