روابط‌عمومی صنعتی پیشگام مسئولیت اجتماعی

در ۳ دهه اخیر، مدیریت سازمان‌ها به استراتژی‌های کارآمد و کاربردی از جمله استقرار و پیاده‌سازی مسئولیت اجتماعی سازمان (Corporate SocialResponsibility) روی آورده‌اند؛

یارانه برای توسعه است نه بقا

تمامی واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی برای رشد و گسترش فضای کاری خود و همچنین ارتقای سطح کیفی اقتصادی جامعه، نیاز به حمایت‌های متنوع و متعدد دولتی داشته و این پشتیبانی‌ها ارتباطی با مقیاس کاری و ویژگی‌های کیفی و کمی فعالیت‌ها ندارد.

آینده تاریک

پدیده کار کودک، موضوع تازه‌ای نیست اما در دهه ۹۰ شاهد رشد فزاینده کودکان کار در سطح کشور بوده‌ایم.

«مالیات» کلید حل معضل کسری‌بودجه

در کشورهای توسعه‌یافته یکی از راه‌های تامین درآمد دولت‌ها، اخذ مالیات از مردم است اما در کشور ما به‌دلیل وجود پول نفت چنین امری رایج نیست.

آموزش کودکان کار یک «باید» است

در نگاه کلی، به کار گرفتن کودکان نادرست است و هیچ کودکی نباید کار کند اما در هر حال وجود این معضل یک حقیقت است و باید پذیرفت که کودکان کار در معرض بیشترین صدمات جسمی روحی، روانی و اجتماعی قرار دارند.

پیش‌بینی نرخ خودرو تا انتخابات ۱۴۰۰

بازار متاثر از عوامل زیادی بوده که یکی از آنها مسائل سیاسی است. این روزها اخبار مربوط به انتخابات ۱۴۰۰ ریاست‌جمهوری و مذاکرات با طرف‌های خارجی بسیار داغ است.