شنبه 25 فروردین 1403 - 13 Apr 2024
کد خبر: 104822
تاریخ انتشار: 1402/12/01 03:19

مناقصه عمومی شهرداری پرند جهت واگذاری انجام پروژه خدمات رفت و روب شهری و انتقال زباله در شهر پرند

مناقصه عمومی شهرداری پرند جهت واگذاری انجام پروژه خدمات رفت و روب شهری و انتقال زباله در شهر پرند


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4ygdlb