دوشنبه 14 اسفند 1402 - 04 Mar 2024
کد خبر: 98264
تاریخ انتشار: 1402/09/14 03:08

فراخوان مناقصه عمومی به صورت فشرده شرکت آب منطقه ای آذربایجانغربی جهت عملیات تکمیلی ایستگاه های پمپاژ و شبکه اصلی آبیاری و زهکشی پیرانشهر

فراخوان مناقصه عمومی به صورت فشرده شرکت آب منطقه ای آذربایجانغربی جهت عملیات تکمیلی ایستگاه های پمپاژ  و شبکه اصلی آبیاری و زهکشی پیرانشهر


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4pw9kd