شنبه 25 فروردین 1403 - 13 Apr 2024
کد خبر: 105431
تاریخ انتشار: 1402/12/13 07:09

تجدید مناقصه عمومی خرید سکسیونر گازی 20 کیلووات شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران

تجدید مناقصه عمومی خرید سکسیونر گازی 20 کیلووات شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4dwmep