شنبه 11 آذر 1402 - 02 Dec 2023
تاریخ انتشار: 1402/04/11 01:20
کد خبر: 88899

مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت عمران و توسعه گل گهر جهت اجرای شبکه توزیع برق

مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت عمران و توسعه گل گهر جهت اجرای شبکه توزیع برق


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/4857rl