چهارشنبه 05 مهر 1402 - 27 Sep 2023
تاریخ انتشار: 1402/06/28
صمت شماره 2408
کد خبر: 93895

جایگاه زنان در سکوهای اشتغالکپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3zp6qj