یک‌شنبه 27 خرداد 1403 - 16 Jun 2024
کد خبر: 110417
تاریخ انتشار: 1403/02/30 05:10

مشارکت با بخش خصوصی برای حل ناترازی گاز

حمید بهزادی-کارشناس اقتصاد
مشارکت با بخش خصوصی برای حل ناترازی گاز

در برنامه هفتم توسعه، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های صنعتی برای خودکفایی در تامین گاز و توسعه میادین مشترک گاز در اولویت قرار گرفته که هدف آن تشویق سرمایه‌گذاران صنعتی به مشارکت در اکتشاف و تولید منابع گازی، دستیابی به خودکفایی در تامین گاز صنعتی و در عین حال به حداقل رساندن وابستگی به انرژی است. تسهیل مشارکت بخش خصوصی، تسریع در صدور مجوز، افزایش جذابیت مالی و رسیدگی به عدم‌تعادل گاز به امنیت انرژی به رشد اقتصادی و توسعه ملی کمک می‌کند. این اقدامات استراتژیک، نه‌تنها به نفع بخش صنعت است، بلکه جایگاه ایران را به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در بازار جهانی انرژی تقویت خواهد کرد.

استفاده بهینه از ظرفیت‌های صنعت برای تامین گاز خود و توسعه میادین مشترک گازی از مولفه‌های حیاتی امنیت انرژی و رشد اقتصادی است. در برنامه هفتم توسعه تلاش متمرکزی برای حداکثرسازی ظرفیت بخش خصوصی به‌ویژه صنایع بزرگ و ایجاد مشوق برای مشارکت آنها در بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز صورت گرفته است. هدف ایران با تشویق سرمایه‌گذاران صنعتی برای ورود به این حوزه‌ها، تامین گاز صنعتی خود در عین به حداقل رساندن وابستگی انرژی کشور است.

یکی از سرمایه‌گذاران اولیه در توسعه میادین گازی ایران، صنایع بزرگ انرژی بر داخل کشور است. این صنایع پتانسیل سودآوری قابل‌توجه و نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد ملی دارند. در برنامه هفتم توسعه تلاش شده جذابیت این سرمایه‌گذاران صنعتی برای مشارکت در توسعه میادین مشترک گازی افزایش یابد. هدف این طرح با ارائه مشوق‌ها و رفع موانع صدور مجوز، تشویق صنایع به مشارکت فعال در اکتشاف و تولید منابع گازی است.

برای شکستن انحصار شرکت‌های دولتی در توسعه میادین نفت و گاز، برنامه هفتم توسعه مشارکت بخش خصوصی از جمله صنایع را در این پروژه‌ها تسهیل کرده است. هدف ایران با باز کردن فرصت‌ها برای توسعه میدان‌های گازی برای شرکت‌های خصوصی، تنوع بخشیدن به چشم‌انداز صنعتی و افزایش رقابت است که منجر به استفاده کارآمدتر و مؤثرتر از منابع می‌شود. این رویکرد نه‌تنها استفاده از ظرفیت‌های صنعت را به حداکثر می‌رساند، بلکه باعث تقویت نوآوری، پیشرفت‌های تکنولوژیکی و بهبود حاکمیت در بخش انرژی می‌شود. همچنین در برنامه هفتم توسعه، ساده‌سازی و تسریع فرآیند صدور مجوز برای صنایع علاقه‌مند به توسعه میادین نفت و گاز در اولویت قرار گرفته است. هدف ایران با رفع موانع بروکراتیک و تسریع در مراحل تصویب، جذب سرمایه‌گذاران صنعتی بیشتر و تضمین اجرای به‌موقع پروژه است. این رویکرد صنایع را قادر می‌سازد تا از پتانسیل میادین گازی مشترک استفاده و به تامین گاز صنعتی خود کمک کنند؛ درنتیجه وابستگی به انرژی را کاهش داده و تامین پایدار برای صنایع داخلی را تضمین کنند.

این طرح بر افزایش جذابیت مالی پروژه‌های مشترک در توسعه میادین مشترک گازی تاکید دارد. ایران با ارائه شرایط مطلوب، مشوق‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، قصد دارد سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی را برای مشارکت در این پروژه‌ها جذب کند. جذابیت مالی این سرمایه‌گذاری‌ها در تشویق صنایع به تخصیص منابع و سرمایه برای توسعه میادین گازی بسیار مهم است. این استراتژی نه‌تنها خود عرضه گاز صنعتی را ترویج می‌کند، بلکه باعث رشد اقتصادی، ایجاد شغل و پیشرفت فناوری نیز می‌شود.

استفاده حداکثری از ظرفیت‌های صنعتی برای تامین گاز خود و توسعه میادین مشترک گازی نقش حیاتی در رفع عدم‌تعادل گاز در داخل کشور دارد. با افزایش تولید گاز داخلی و بهینه‌سازی تخصیص آن، ایران می‌تواند نیازهای روزافزون صنایع و خانوارها را برآورده کند و نیاز به واردات را کاهش و امنیت انرژی را افزایش دهد. علاوه بر این، توسعه میدان‌های گازی با ایجاد فرصت‌های شغلی، درآمدزایی و حمایت از صنایع مرتبط در زنجیره تامین به توسعه ملی کمک می‌کند. اقدامات استراتژیکی که گفته شد، نه‌تنها به نفع بخش صنعت است، بلکه جایگاه ایران را به‌عنوان یک بازیگر کلیدی در بازار جهانی انرژی تقویت می‌کند.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3qwvrj