دوشنبه 29 اسفند 1401 - 20 Mar 2023
یک کارشناس بازار کالایی در گفت‌و‌گو با صمت:
کد خبر: 34414

سود در بازار فلزی‌هاست

نویسنده: مرضیه احقاقی
picture

بازگشت سرمایهگذاران از استراحت سال نو میلادی نخستین محرک برای رشد بهای این فلزات در بورس فلزات لندن بود. رشد بهای انرژی در کشورهای اروپایی که به توقف یا کاهش تولید واحدهای صنعتی در سال ۲۰۲۲ منتهی شد و زمینه تداوم کسری عرضه را فراهم کرد، از دیگر دلایل صعود قیمتی فلزات در بازار جهانی است. انتشار دادههای اقتصادی چین، بهویژه میزان تولید ناخالص داخلی این کشور که بهتر از پیشبینیها بود نیز از رشد بهای کامودیتیها در بازار جهانی طی هفته سوم و روزهای پایانی ماه ژانویه حمایت کرد. در واقع خیال سرمایهگذاران از خطر سقوط اقتصاد چین به رکود تا حدودی آسوده شد. علاوه بر این امیدواری به افزایش تنها ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در نشست فوریه فدرالرزرو از روند صعودی فلزات حمایت کرده است. تمام موارد یادشده دورنمای فلزات را در سال جاری میلادی روشن و پررونق توصیف میکند. با این وجود نمیتوان به خطرات احتمالی که سرمایهگذاری در این بازار را تهدید میکند بیتفاوت بود؛ بهویژه آنکه عموما ریسکپذیری سرمایهگذاران در هفتههای نخست پس از تعطیلات بیشتر میشود. صمت برای بررسی بازار فلزات در سطح جهانی با سعید برزگر کارشناس بازار گفتوگو کرده است. متن کامل این گفتوگو را در ادامه بخوانید.

تغییرات بهای فلزات در بازارهای جهانی در هفتههای اخیر را چطور ارزیابی میکنید؟

قیمت اغلب فلزات از ابتدای سال جاری میلادی روند رو به رشدی را آغاز کرد. با نگاهی کلی به روند قیمتگذاری در بورس فلزات لندن درمییابیم که قیمت مس در نخستین روز کاری سال جاری میلادی ۸۳۹۰ دلار بهازای هر تن گزارش شد و بهای این فلز سرخرنگ در روز ۲۷ ژانویه به ۹۳۴۵ دلار رسید؛ بنابراین ظرف این بازه زمانی تقریبا یکماهه، قیمت مس افزایش ۹۵۵ دلاری را از آن خود کرد.قیمت فروش هر تن آلومینیوم نیز با رشد ۲۶۰ دلاری از ۲۳۳۷ دلار در روز ۳ ژانویه به ۲۵۹۷ دلار در روز ۲۷ این ماه افزایش یافت. رشد قیمت روی نیز در این بازه زمانی ۵۰۵ دلار گزارش شد، زیرا قیمت این فلز ۳۰۰۴ دلاری به ۳۵۰۹ دلار رسید. همزمان در بازه زمانی موردبحث شاهد افت موجودی انبارهای بورسی دنیا از فلزات موردبحث بودیم که همین افت موجودی خود محرک تداوم مسیر صعودی قیمت فلزات در بازارهای جهانی است.با اینوجود نباید این زنگ خطر را فراموش کرد که بهاعتقاد برخی از فعالان بازار فلزات، افزایش قیمت در بازارهای مالی و کالایی ظرف هفتههای ابتدایی ژانویه هر سال طبیعی است، چراکه سرمایهگذاران بعد از استراحت سال نو به بازار بازمیگردند و سرخوشی حاصل از آن باعث ریسکپذیری بیشتر آنها میشود؛ در نتیجه نمیتوان به تداوم این روند رو به رشد قیمتی امید داشت.

اقتصاد چین و دادههای منتشرشده از اقتصاد این کشور در هفتههای اخیر، چه تاثیری بر عملکرد بازار فلزات داشته است؟

در هفته منتهی به ۲۲ ژانویه دادههای مربوط به رشد اقتصادی چین منتشر شد. براساس آمار و اطلاعات منتشر شده نرخ رشد اقتصادی چین در فصل پایانی سال ۲۰۲۲ برابر ۲.۹ درصد برآورد شده است.نرخ رشد اقتصادی چین باوجود اینکه در فصل پایانی سال ۲۰۲۲ در مقایسه با فصل سوم این سال، کاهشی گزارش شده، از انتظارات بالاتر بوده است. شاخص تولیدات صنعتی چین نیز از ۲.۲ درصد سالانه به ۱.۳ درصد کاهش پیدا کرده است.باوجود افت شاخص تولیدات صنعتی در مدتزمان موردبحث، باید تاکید کرد نرخ این شاخص از انتظارات بازار بالاتر بوده است. یعنی اقتصاد این کشور در ماههای پایانی سال ۲۰۲۲ نیز تحت تاثیر تلفات ناشی از سیاست سختگیرانه کووید صفر بر اقتصاد این کشور بوده است.البته باتوجه به آغاز دوباره فعالیتهای اقتصادی در این کشور، انتظار این است که رشد اقتصادی چین بهبود پیدا کند. مقامات چین در حال حمایت از صنعت انبوهسازی هستند که بیشترین تاثیر را بر بهبود شرایط اقتصادی دارد. باتوجه به اصلاحات یادشده میتوان اینطور ادعا کرد که دورنمای قیمت فلزات در سال جاری میلادی روشنتر از ماههای پایانی سال گذشته است.

سیاستهای اقتصادی امریکا در مقام بزرگترین اقتصاد دنیا چه اثراتی را به بازار فلزات تحمیل کرده است؟

در روزهای گذشته گزارش تورم ماهانه تولیدکننده در امریکا نیز منتشر شد. این شاخص از فاکتورهای موثر بر عملکرد بازار محسوب میشود.درحالیکه انتظار میرفت نرخ تورم ماهانه تولیدکننده امریکا ۰.۱ درصد گزارش شود، نرخ این شاخص کمتر از انتظارات بازار بود و به منفی ۰.۵ درصد رسید.علاوه بر این چند تن از اعضای فدرالرزرو در ماه ژانویه سخنرانی کردند که موضوعات مطرحشده ازسوی آنها تاثیر بسزایی بر سیاستهای مالی امریکا دارد و حتی سمتوسوی بازارهای جهانی را مشخص میکند. براساس اظهارات مطرحشده میتوان اینطور ادعا کرد که نایبرئیس فدرالرزرو با افزایش سریع نرخ بهره مخالف است.

وی اعتقاد دارد نرخ بهره باید برای مدتی بالا بماند تا روند رشد تورم کنترل شود. براساس نظر این مقام فدرالرزرو نرخ بهره خنثی امریکا بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد خواهد بود.

گفتنی است باتوجه به دادههای بازار نرخ بهره در نشست فوریه فدرالرزرو قطعا افزایشی خواهد بود، اما در حال حاضر تنها افزایش ۰.۲۵ درصدی این شاخص قطعی شده است. البته باید تاکید کرد تداوم سیاست فدرالرزرو مبنی بر رشد نرخ بهره دلار با هدف مقابله با تورم مخالفانی هم دارد. اقتصاددانانی مانند جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل، مدیران دارایی، مدیرانعامل و نامهای بزرگ در برخی از برجستهترین اندیشکدههای لیبرال و محافظهکار در ایالات متحده میگویند فدرالرزرو اشتباه بزرگ دیگری در زمینه تورم مرتکب شده است. آنها بر این باورند که فدرالرزرو کشور را به سمت رکود سوق میدهد، اما جروم پاول، رئیس این نهاد تورم را دشمن شماره یک فدرالرزرو اعلام کرده و میگوید بانک مرکزی هر کاری که لازم باشد انجام خواهد داد تا تورم به هدف ۲ درصدی خود بازگردد.

بازار خرید و فروش آلومینیوم در هفتههای اخیر در بازارهای جهانی را چطور ارزیابی میکنید؟

آلومینیوم نخستین ماه از سال جاری میلادی را پرقدرت آغاز کرد و بدین ترتیب شاهد روند صعودی قیمت این فلز در بورس فلزات لندن بودهایم. میزان رشد قیمتی این فلز نقرهای رنگ از ۳ ژانویه تا ۲۷ این ماه ۱۱ درصد گزارش شده است.در همینحال میتوان اینطور ادعا کرد که چشمانداز قیمتی آلومینیوم در سال جاری میلادی رو به رشد است. در حالت کلی انتظار میرود میزان تقاضا و مصرف آلومینیوم در سال جاری میلادی رو بهرشد باشد.بیتردید رشد تقاضا برای آلومینیوم بهعنوان ماده اولیه تولید و ساخت ماشینهای الکتریکی یکی از عوامل موثر و حامی رشد قیمت آلومینیوم در سال جاری میلادی خواهد بود؛ بهبیانی دیگر سیاستهای فعالان صنعتی و اقتصادی بزرگ دنیا مبنی بر حرکت به سمت کاهش آلایندههای محیطزیست، از محرکهای اصلی قیمت این فلز در بازار جهانی است.علاوه بر این با کاهش محدودیتهای کرونایی در چین و همچنین پس از پایان یافتن تعطیلات سال نو میلادی، تقاضا برای خرید این فلز بیشتر شده که همین رشد تقاضا به افزایش بهای این فلز در بازار جهانی منتهی شده است.روند کاهشی موجودی انبارهای بورسی دنیا نیز از تداوم مسیر صعودی آلومینیوم در بازار جهانی حمایت میکند.

سمتوسوی بازار مس در سال جاری میلادی را چطور میبینید؟

نگاه کلی به قیمت فروش مس در بورس فلزات لندن حکایت از آن دارد که بهای این فلز تا هفته پایانی ژانویه نیز بالا بوده و میزان رشد نرخ این فلز سرخرنگ در بورس فلزات لندن ۱۱.۳ درصد برآورد شده است. انتشار دادههای اقتصادی مثبت از چین و همچنین کاهش محدودیتهای کرونایی در این کشور به نفع قیمت کامودیتیها تمام شده است.در همین حال باید تاکید کرد امیدواری به افت رشد نرخ بهره دلار ازسوی فدرالرزرو نیز از دیگر عوامل موثر بر تداوم روند رو به رشد قیمت مس در بازارهای جهانی است.ذخایر محدود مس در بورسهای جهانی از جمله بورس فلزات لندن نیز سیگنال رشد را به بازار این فلز مخابره کرده است. بااینوجود باید تاکید کرد ذخایر مس بورس شانگهای به آرامی در حال افزایش است؛ علاوه بر این عوارض واردات مس به چین از اکتبر ۲۰۲۲ حدود ۸۰ درصد کاهش داشته است.

گرچه سمت تقاضای مس در وضعیت مناسبی قرار دارد، اما برآورد عرضه این محصول در آینده، چندان روشن نیست. پرو بهعنوان دومین تولیدکننده بزرگ مس در جهان، عرضه این محصول را کاهش داده است. بزرگترین تولیدکننده مس پرو پیشبینی کرده تولیدات خود را در سال ۲۰۲۳ حدود ۶ درصد کاهش دهد.در کنار این مسائل پایین بودن موجودی انبارهای بورسی فلزات دنیا نیز از روند رو به رشد قیمت مس حمایت کرده است.باوجود تمام نقاط قوتی که برای تداوم مسیر صعودی بهای مس در بازارهای جهانی یاد شد، شیوع ویروس کرونا در چین ادامه دارد. ادامه همهگیری این ویروس در چین و احتمال بروز موج جدیدی از این بیماری پس از تعطیلات سال نو چینی، چالش دیگری است که مسیر رو به رشد قیمت مس را تهدید میکند.بدین ترتیب بسیاری از فعالان صنعتی استمرار روند رو به رشد بهای فلز سرخ را معقول نمیبینند و از ایجاد جریان کاهش نرخ در این بازار خبر میدهند.

سمتوسوی روی در بازار جهانی را چطور ارزیابی میکنید؟

قیمت روی در هفته گذشته به روند صعودی خود ادامه داد؛ بنابراین میزان رشد قیمتی این فلز در ژانویه ۱۶.۸ درصد گزارش شده است. تغییرات در اقتصاد دنیا، بهبود نسبی شرایط اقتصادی چین و امیدواری به رشد صنعت ساختوساز در این کشور از محرکهای اصلی بهای روی در بازار جهانی است. همزمان امیدواری به کاهش شتاب رشد تورم در اقتصاد امریکا، سیگنال صعود را به بازار این فلز مخابره کرده است. سطح موجودی انبار بورس فلزات لندن در زمینه روی بسیار پایین است که این موجودی پایین از قیمت روی حمایت میکند.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3nrbdvadsadsadsadsadsads