شنبه 25 فروردین 1403 - 13 Apr 2024
کد خبر: 104359
تاریخ انتشار: 1402/11/24 03:19

فراخوان عمومی ارزیابی شرکت های مهندسین مشاور جهت بررسی و مطالعه استفاده از ظرفیت ریلی جهت جا به جایی پرسنل منطقه گل گهر

فراخوان عمومی ارزیابی شرکت های مهندسین مشاور جهت بررسی و مطالعه استفاده از ظرفیت ریلی جهت جا به جایی پرسنل منطقه گل گهر


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3kxnwx