شنبه 25 فروردین 1403 - 13 Apr 2024
کد خبر: 90332
تاریخ انتشار: 1402/04/28 07:10

مناقصه عمومی مدیریت نگهداری بهره برداری اداره گاز منطقه 2 کرج و محدوده

مناقصه عمومی مدیریت نگهداری بهره برداری اداره گاز منطقه 2 کرج و محدوده


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3e8vz6