چهارشنبه 05 اردیبهشت 1403 - 24 Apr 2024
کد خبر: 19828
تاریخ انتشار: 1401/07/12 05:27

رشد اقتصادی بهار به ۴.۳ درصد رسید

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: کاهش قطعی برق و اقدامات حمایتی دولت از تولید موجب شد رشد اقتصادی در بهار سال ۱۴۰۱ به ۴.۳ درصد برسد.

سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در نشستی خبری گفت: در ابتدای سال وضعیت تولید منفی ۵.۸ بوده که در شهریور امسال به مثبت. ۶.۷ رسید. همچنین کاهش قطعی برق و اقدامات حمایتی دولت از تولید موجب شد رشد اقتصادی در بهار سال ۱۴۰۱ به ۴.۳ درصد برسد.

کاهش ۲۴ درصدی تورم تولیدکننده

وی ادامه داد: تورم تولیدکننده وضعیت بهتری دارد؛ بهطوری که این عدد از ۷۳ درصد در بهار سال گذشته به ۴۹ درصد در بهار امسال کاهش یافت. سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: دولت در اصلاحات اقتصادی ابتدا خود را مسئول میداند، به همین دلیل امسال از تنخواه کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان استفاده شد، در حالی که این رقم در سال گذشته ۵۰ هزار میلیارد تومان بود.

خاندوزی با تاکید بر این موضوع که کنترل تورم اولویت اول اقتصادی دولت است، تصریح کرد: انتظار اقتصاددانان و فعالان اقتصادی نیز همین است. در دیدار 8 شهریور با رهبر انقلاب باز هم کنترل تورم موردتاکید قرار گرفت.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: رصد هفتگی کمیته تورم توسط بانک مرکزی و پایش مستمر انجام میشود و هدف این است که تا پایان سال تورم را رصد و گزارش آن را یک هفته در میان به رئیسجمهوری ارسال کنیم.

وی با برشمردن اجزای رشد اقتصادی فصل بهار اظهار کرد: میزان رشد بخش صنعت در مدت یادشده ۵.۱ درصد، معادن ۱.۱ درصد، خدمات ۳.۹ درصد و کشاورزی منفی ۰.۸ درصد بوده است.

تحقق ۷۵ درصد از تعهد درآمد بودجه

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره میزان درآمد محققشده بودجه امسال نیز گفت: ۷۵ درصد میزان تعهد درآمد مدنظر قانون بودجه محقق شد و دولت هم بهدنبال کاهش کسری بودجه است که برای جبران آن و استقراض نکردن مدیریت بودجه را در دستور کار دارد؛ بهطوری که کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه استفاده کرد.

وی ادامه داد: البته تخصیصهایی از قبل وجود دارد که امیدواریم تا پایان مهر بتوانیم پرداخت کنیم تا مطالبات عمرانی قبل از زمستان پرداخت شود.

خاندوزی بیان کرد: در چشمانداز نیمه دوم سال سهم هر وزارتخانه در کسب درآمد مشخص است و تلاش این است وزارتخانههایی که میتوانند کسب درآمد داشته باشند، ۱۰۰ درصد تعهد خود را محقق کنند.

وی ادامه داد: تصمیم داریم در 6 ماه دوم سال، کسری بودجه دولت از مجموع داراییهایی که در اختیار دولت است از طریق مولدسازی یا واگذاری به بخش خصوصی، جبران شود.

حضور رئیسجمهوری در جلسات خصوصیسازی

خاندوزی درباره واگذاریها به بخش خصوصی و نواقص آن در سالهای گذشته  گفت: در یک سال اخیر دولت به آسیبشناسی خصوصیسازیهای گذشته پرداخته و بعد از ۱۴ سال رئیسجمهوری شخصا در این جلسات شرکت کرده و با حضور وی معضلات و راهکارهای خصوصیسازی بررسی و پیشرفتهای خوبی نیز در این زمینه حاصل شده است. در ماههای اخیر نیز اجلاسی بینالمللی با حضور صاحبنظران داخلی و خارجی و فعالان اقتصادی برگزار شد.

خاندوزی در ادامه گفت: بازگرداندن اعتماد باید اصل واگذاری باشد و فسخ قرارداد باید در آخرین مرحله انجام شود.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/399887