چهارشنبه 19 بهمن 1401 - 08 Feb 2023
کد خبر: 20773

ظرفیت بی‌نظیر منطقه آزاد انزلی در میان مناطق آزاد

picture

 مشاور رئیسجمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد در جریان  بازید از منطقه آزاد انزلی و مجتمع بندری کاسپین، درجریان نحوه اجرای طرح اتصال این منطقه به خط ریل سراسری قرار گرفت و از نزدیک با فرصتها و ظرفیتهای نخستین منطقه آزاد شمال کشور آشنا شد.

بازدید از مجتمع بندری انزلی

مشاور رئیسجمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور در سفر به منطقه آزاد انزلی به همراه عیسی فرهادی رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از مجتمع بندری انزلی به عنوان قدیمیترین بندر فعال در شمال کشور بازدید به عمل آورد.

بنا بر این گزارش در این بازدید، حسین یونسی مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان از ظرفیتها و زیرساختهای ایجاد شده با هدف افزایش سرعت تخلیه بارگیری گزارش داد. در ادامه مشاور رئیسجمهوری نیز به همراه هیات همراه از زیرساختهای ایجاد شده، طرحهای توسعه و حوضچه بندر انزلی بازدید به عمل آورد.

بازدید از بندر کاسپین، آرش مال و هپیلند

در ادامه این سفر دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور علاوه بر بازدید بندر کاسپین به عنوان یکی از مهمترین بنادر ایران در دریای خزر از پروژه تجاری، تفریحی و فرهنگی در حال ساخت آرش مال و هپیلند نیز بازید کرده و در جریان اجرای این پروژهها قرارگرفت.

به گزارش صمت، بندر کاسپین در تامین کالاهای اساسی کشور نقش اساسی داشته و حلقه اتصال کریدورهای بینالمللی چین - قزاقستان - ایران و کریدور بینالمللی شمال- جنوب است. بررسی ظرفیتها این بندر، اسکله سوخت، سیلو و انبارهای روباز و سرپوشیده از دیگر برنامههای دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور بود.

همچنین پروژه تجاری تفریحی فرهنگی آرش مال نیز در ۶ طبقه به مساحت ۲۵ هزار مترمربع بنا شده است و دارای ۱۷۴ واحد تجاری، یک سالن کنسرت استاندارد به ظرفیت ۱۱۰۰ نفر و چهار سالن سینمایی vip، فود کورت، رستوران، مرکز آرامش، شهربازی کودکان و واحدهای تجاری و خدماتی ویژه است که به همت سرمایهگذار بخش خصوصی برادران آرش و امین تقی پور دهکاء در فاز تجارت و گردشگری منطقه آزاد انزلی در حال تکمیل است.

در جریان بازدید از این پروژه که بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد مدیر طرح گزارشی از روند تکمیل این پروژه فرهنگی و گردشگری ارائه داد.

عبدالملکی سپس با حضور در شهرک صنعتی شماره ۲ منطقه آزاد انزلی از واحد تولیدی پوشاک هپیلند بازدید به عمل آورد. هپیلند یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی پوشاک در سطح کشور بوده که به عنوان کارآفرین نمونه و صادرکننده در سطح ملی و بینالمللی فعالیت میکند.

انزلی از پرظرفیتترین مناطق آزاد کشور است

مشاور رئیسجمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد بعد از بازدید از ظرفیتهای اقتصادی، بندری، تولیدی و طرحهای توسعهای منطقه آزاد انزلی با تصریح اینکه منطقه آزاد انزلی از پرظرفیتترین مناطق آزاد کشور است، اظهار کرد: وجود بنادر انزلی و کاسپین در منطقه آزاد انزلی از ظرفیتهای این منطقه در حوزههای صادراتی و ترانزیت کالا محسوب میشوند که با اجرای طرحهای توسعه، ظرفیت این دو بندر حدود ۳۰ میلیون تن افزایش مییابد.

وی مسئولیت برونگرایی اقتصاد کشور در چارچوب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را بر عهده مناطق آزاد عنوان کرد و با اشاره به اینکه در آینده نزدیک خطوط ریلی رشت به بندر کاسپین تکمیل شده و منطقه آزاد انزلی به خط ریل سراسری کشور وصل میشود، افزود: با راهاندازی حملونقل ریلی میتوان بخشی از ترانزیت ملی و بینالمللی در کریدور شمال-جنوب از این مسیر انجام میشود موضوعی که خواسته کشور روسیه به عنوان یکی از کشورهای ذینفع در مسیر تجاری مزبور نیز است.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد با بیان اینکه با تکمیل زیرساختها حجم قابل توجهی از ترانزیت عبوری از کشورمان از بنادر انزلی و کاسپین صورت میگیرد، از اجرای برنامههای توسعه ظرفیتهای زیرساختی در حوزه حملونقل خبر داد و افزود: با تکمیل زنجیره حملونقل ترکیبی و ساخت اسکلههای رو ریلی و خودرویی گامهای عالی در راستای توسعه اقتصادی این استان و کشور برداشته میشود.

وی با اشاره به وجود تفاهمنامه همکاری مابین مناطق آزاد انزلی و چابهار با منطقه آزاد لوتوس آستراخان روسیه در آینده نزدیک افزود: با راهاندازی خط ترانزیتی یاد شده بین این چهار منطقه، حجم ترانزیت از ایران افزایش قابل توجهی خواهد داشت. همچنین به موازات آن در حوزه ساختار نیز برونگرایی و ورود به اقتصاد جهانی از محل ظرفیتهای مناطق آزاد تقویت خواهد شد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی با اشاره به ظرفیت منطقه آزاد انزلی بر تقویت و افزایش حضور سرمایهگذاران خارجی تاکید کرد و گفت: تقویت سرمایهگذاری خارجی و تامین مالی بینالمللی از طریق مناطق آزاد از اهداف اصلی این مناطق است؛ این در حالی است که درآمد ۲۰ میلیون دلاری از محل صادرات منطقه آزاد انزلی عدد مطلوبی نیست و باید در تولیدات صادراتمحور تمرکز بیشتری داشته و تولیدات صادراتمحور این مناطق بیشتر از تولیدات سرزمین اصلی باشد.

وی با تاکید بر مزیتهای تولیدی این مناطق گفت: در این مناطق محصولات با ارزش افزوده بالاتر تولید میشود و تعداد قابل ملاحظهای شرکتهای دانشبنیان و استارتاپها در این منطقه مستقر هستند و مزیت ویژه در این بخش محسوب میشود.

تعریف مناطق آزاد در حیطه اقتصاد مقاومتی

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه توجه به حوزه فرهنگ در مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران در صدر تمام مسائل قرار دارد تصریح کرد: با وجود اهمیت حوزه اقتصاد و تاکید بر تحقق اهداف اقتصادی، به این مهم میرسیم که برخی مشکلات فرهنگی موجود ناشی از ضعف اقتصاد است.

مشاور رئیسجمهوری اضافه کرد: این مهم در بند یازدهم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قالب شرح وظایف و انتظارات از ظرفیتهای مناطق آزاد آمده است. وی افزود: اگر پیشرفت اقتصادی در مناطق آزاد منجر به ارتقای شاخصهای فرهنگی و کاهش آسیبهای اجتماعی نگردد، دارای هیچ ارزشی نیست. چنانچه تا کنون نیز شاهد رشد اقتصادی و تحولات فرهنگی، اجتماعی گستردهای بوده و مناطق آزاد در این راستا میتوانند نقش موثری در تحقق برنامه گام دوم ایفا نمایند.

دو راهبرد اساسی مناطق آزاد

وی در ادامه با قدردانی از تلاشهای سازمان و فعالان بخشخصوصی منطقه آزاد انزلی به ارائه تحلیلی از کارکردهای تعریفشده برای مناطق آزاد در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: این مهم بیانگر نقش و توانمندی مناطق آزاد در دستیابی به اهداف اقتصادی کشور است.

مشاور رئیسجمهوری خواستار توجه به این واقعیت شد که نقدهای وارد شده به مناطق آزاد به معنی نفی آنها نبوده و نیست بلکه مباحث مطرحشده در راستای بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتها و فرصتهای این مناطق بوده و رئیسجمهوری قائل به موثر بودن مناطق آزاد در اقتصاد ملی و همچنین صادرات محور شدن مناطق است و گفت: در دوره جدید مردمی کردن و جهانی کردن دو راهبرد اساسی مناطق آزاد است که ذیل هر یک سازکارهایی را هدفگذاری کردهایم.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/36exezپیشنهاد سردبیرadsadsadsadsadsads