یک‌شنبه 02 مهر 1402 - 24 Sep 2023
تاریخ انتشار: 1402/03/02
رفع محدودیت برق صنایع با خرید برق از بورس انرژی
کد خبر: 41321

«برق سبز» به کمک صنایع می‌آید

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در مراسم رونمایی از تابلوی برق سبز و آغاز معاملات برق تجدیدپذیر گفت: سرمایه‌گذاران در کمترین زمان برای دریافت انواع مجوزهای تامین مالی در بورس در صف خواهند بود و در صورتی که درخواست‌های توجیه‌پذیر ارائه شود، بازار سرمایه، ظرفیت خوبی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه محصولات شرکت‌های برق تجدیدپذیر دارد.

 

مجید عشقی با بیان اینکه این رویداد میتواند شروع زمینه سرمایهگذاری عظیمی برای آیندگان ایران باشد، اظهار کرد: توسعه انرژی تجدیدپذیر ضروری است و ما در ابتدای کار و راه هستیم. یکی از مباحث جدی جذب سرمایه در حوزه برق است. بهواسطه قیمتگذاری در محصولات، شرایط سختی برای تامین مالی این صنعت ایجاد شده و بههمیندلیل، امکان توسعه سرمایهگذاری در حوزه برق تجدیدپذیر نبود. وی افزود: از امروز فرصتی برای سرمایهگذاران ایجاد میشود که بتوانند برای فروش محصولات خود در این حوزه پیشبینی از بازار داشته باشند.

عشقی بااشاره به همکاری وزارت نیرو برای کاهش قطعی برق صنایع تاکید کرد: هرچند در سال ۱۴۰۰ با مشکل جدی قطعی مکرر و بدون برنامه برق صنایع مواجه بودیم و ضرر و زیان زیادی از این محل متوجه شرکتها و صنایع شد، اما سال گذشته با کمک وزارت نیرو این قطعی برق کاهش پیدا کرد و امسال هم برنامه خوبی برای مدیریت مصرف برق صنایع، طراحی و تدوین شده است.

وی افزود: سرمایهگذاران در این حوزه با ۲ مشکل کاهش تولید در صنعت برق و قیمتگذاری و انباشت مطالبات مواجه بودند که با راهاندازی تابلو برق سبز، این مشکلات صنعت برطرف خواهد شد و ابزارهای متنوعی برای سرمایهگذاران این حوزه دیده شده است.

برنامهریزی برای تامین برق از تجدیدپذیرها

وزیر نیرو نیز در مراسم رونمایی از تابلوی برق سبز و آغاز معاملات برق تجدیدپذیر بااشاره به ضرورت حرکت بهسمت برق تجدیدپذیر اعلام کرد: طبق قانون ۲۰درصد برق ادارات و ۵ درصد برق صنایع از برق تجدیدپذیرها تامین خواهد شد. این برق از بورس انرژی خریداری شده و با این سازکار کشش قابلتوجهی در بورس انرژی و خرید از بورس انرژی ایجاد میشود.

علیاکبر محرابیان ضمن بیان این مطلب افزود: برای رفع ناترازی برق، استفاده از توان تجدیدپذیرها بهترین روش بوده و این روش اقتصادیتر از سایر روشها از جمله برق حرارتی است. از سوی دیگر، برق تجدیدپذیر، انرژی پاک محسوب میشود و آلایندگی ندارد.

وزیر نیرو گفت: از دیگر موضوعات، مصرف آب برای تولید برق است که به غیر از روش برق تجدیدپذیر، تمام روشها، مصرف آب قابلتوجهی دارند. محرابیان تصریح کرد: از دیگر موضوعاتی که استفاده از برق تجدیدپذیر را در اولویت قرار میدهد، ناترازی انرژی در کشور است و به همین دلیل باید بهسمت استفاده از انرژی پاک و برق سبز برویم.

وزیر نیرو گفت: پیشبینی میشود با راهاندازی این تابلو در بورس انرژی، سرمایهگذاری در این حوزه به یکی از پرسودترین سرمایهگذاریها تبدیل شود. در ادامه، مشکل قیمتگذاری و انباشت مطالبات هم برای سرمایهگذاران حل خواهد شد.

تجدیدپذیرها وارد بورس میشوند

معاون وزیر نیرو نیز در آیین رونمایی تابلوی برق سبز در بورس انرژی گفت: پس از صدور پروانه احداث و مجوزهای مربوط، ساتبا با نیروگاههای تجدیدپذیر قراردادی ۲۰ساله منعقد خواهد کرد که پس از این فرآیند، نیروگاهها با تایید ساتبا به بورس معرفی میشوند و میتوانند کد بورسی اخذ و در نهایت، برق خود را در بورس انرژی عرضه کنند.

محمود کمانی با بیان اینکه سرمایهگذاران اگر به هر دلیلی نتوانند برق خود را در بورس بهفروش برسانند، ساتبا با ۷۰ درصد نرخ کشفشده در نیروگاه، مطالبات این افراد را تسویه خواهد کرد، اظهار کرد: با ورود انرژیهای تجدیدپذیر به بازار بورس، دخالت دولت برای قیمتگذاری از بین خواهد رفت. همچنین، خریدار موظف است طبق مقررات بورس، بهموقع هزینه را به عرضهکننده برق پرداخت کند که در همین راستا مشکل مطالبات سرمایهگذاران نیز برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه پیشبینی میکنیم باوجود ایجاد فضای جدید، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر سرعت بیشتری بگیرد و افراد جدیدی وارد عرصه سرمایهگذاری در این حوزه شوند، گفت: صنایع به میزانی که برق خود را از تابلوی برق سبز خریداری کنند، در زمان پیک شامل محدودیت برق نخواهند شد.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2xojww