جمعه 25 خرداد 1403 - 14 Jun 2024
کد خبر: 39566
نویسنده: غلامرضا شیران
تاریخ انتشار: 1402/02/06 05:50

حمل‌ونقل کشور نیازمند اصلاحات

غلامرضا شیران-کارشناس شهرسازی
حمل‌ونقل کشور نیازمند اصلاحات

حملونقل کشور گرچه تاحدودی توسعه یافته، اما نیازمند اصلاحاتی نیز هست. ما مثل هر کشور دیگری از امکانات زیربنایی حملونقل دریایی، هوایی و زمینی برخوردار هستیم. از آنجایی که عواقب و تاثیرات انسانی، اقتصادی، زیستمحیطی و روحی و روانی در بخش حملونقل زمینی بسیار زیاد و این امر نیازمند بازنگری و دقت بیشتر در این عرصه است؛ برای مثال در شهرها نیاز داریم که آرامش بیشتری داشته باشیم، دسترسیها راحتتر باشد، ضایعات ترافیکی کاهش پیدا کند و مرگومیر جادهای در بیرون از شهرها و درون شهرها کاهش یابد. به تناسب مشکلات ترافیکی، نیاز داریم که تاثیرات زیستمحیطی ترافیک مثل آلودگیهای هوا، صوتی و بصری و روحی ـ روانی و... نیز کاهش پیدا کند. در بیرون شهرها نیازمند افزایش ایمنی هستیم؛ یعنی نیاز داریم که شیوه حملونقل جادهای و خودرویی بهسمت حملونقل ریلی سوق پیدا کند؛ اینکه ایستگاه قطار بهراحتی و وفور همهجا در دسترس مردم قرار بگیرد. با شیوه موجود مردم کمتر رغبت به استفاده از خطوط ریلی دارند، چرا که فاصله ایستگاهها یا پایانههای ریلی زیاد است. در زمینه حملونقل جادهای نیاز داریم که ساختوسازهایمان موضوعات ترافیک را در برگیرد.بهطورکلی، توسعه و ساختوساز، نیازمند توجه به وجوه ترافیک و حملونقل است. معنا و مفهوم آن این است که در کنار ایستگاههای ریلی، در کنار بخشهای پرتردد بیآرتی، اتوبوسرانی، بناهای تجاری، اداری و مسکونی بنا شود تا نیاز مردم به حملونقل کاهش پیدا کند.اکنون مهمترین مشکل موجود، عمر بالای ناوگان حملونقلی کشور است که این موضوع جابهجایی کالاها را با مشکل مواجه میکند. کامیونهای کشنده یک سرمایه مفید برای ما هستند، پس در نظر داریم ناوگانی را به کشور وارد کنیم تا وضعیت ما در این موضوع بهبود پیدا کند.

مسئله اصلی پروژهها، داخلیسازی آنها است،بنابراین باید این موضوع موردتوجه قرار بگیرد، از اینرو ما با مقداری مشاوره میتوانیم به نتایج مطلوب دست پیدا کنیم. پروژه قطار سریعالسیر مشکلات مالی ندارد، بلکه دچار چالشهای نهادی بوده که ما را با مشکل مواجه کرده است.همچنین در بعد شهرسازی نیاز است که ما از ساختوسازهای ترکیبی استفاده کنیم که مردم برای رسیدن به فرصتهای شغلی، تجاری، خریدوفروش، بهداشتی و درمانی و آموزشی نیاز نباشد، مسیرهای طولانی را طی کنند. اینها موضوعاتی است که باید روی آنها دقت کنیم و بپذیریم که کشور ما در این موضوعات، دچار ضعف است. نظام مهندسی کشور با دفتر مقررات ملی ساختمان ۲۲ مبحث را تولید کرده و طی ۵، ۶ سال گذشته موفق بوده ایم تا مبحث ۲۳ یا ترافیک در ساختمان و بیرون ساختمان، یعنی تاثیرات ترافیکی ساختمانها را بررسی کنیم. فرهیختگان کشور نیازها را متوجه شدند و این بحث مراحل آخر را سپری میکند. تمامی موارد به لطف خدا و به همت فرهیختگان کشور، اعضای شورای تدوین و گروه تخصصی ترافیک نظام مهندسی کشور و مهندسان ترافیک کشور آماده و تهیه شده است و مراحل خاص خود را طی میکند. امیدواریم که بیش از پیش، شاهد برطرف شدن گرههای ترافیکی، راهبندانها، آلودگی هوا و موضوعاتی از این دست باشیم. امیدوارم جامعه حملونقل و شهرسازی بیش از پیش به این موضوعات توجه کند.

 


نویسنده:
کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2rbnrm