یک‌شنبه 13 اسفند 1402 - 03 Mar 2024
کد خبر: 20902
تاریخ انتشار: 1401/09/20 06:10

تغییرات اجتناب‌ناپذیر اجتماعی

قربانعلی تنگ شیر-مدرس دانشگاه

دگرگونیهای اجتماعی بی نهایت سریع اتفاق میافتد و مهمترین واقعیت زندگی امروزین را تشکیل  میدهد. دنیای امروز کاملا متفاوت با دنیای ۲۵ سال پیش است و دنیای نیمقرن بعدی نیز مسلما بسیار متفاوت از دنیای کنونی خواهد بود.

 با این حال همین دنیای بسیار متفاوت، محل زندگی بیشتر جوانان امروزی  است. مفهوم این سخن آن است که مهمترین چیزهایی که جوانان امروز باید به فراگرفتن آنها بپردازند دقیقا چیزهایی هستند که به آنان یاری دهند که دگرگونیهای آینده را پیشبینی کنند و خود را برای رویارویی با آنها آماده سازند.

 جامعههای انسانی سعی بر آن دارند که این نیاز را به دو طریق برآورد نخست چارچوبی برای درک و فهم جامعههای انسانی با درک و تشخیص نیروهای سبب ساز.  شالوده این دگرگونیهای اجتماعی بیشتر متوجه، جوانان و پژوهشگران است. عقلانیت یکی از عناصر مدرنیته به شمار میرود و در این زمان عقلانیت  انتقادی سوار بر عقلانیت ارتباطی است و معیارهای ارزشی و هنجاری براساس بالاترین ارزشها و آرمانهای انسانی دیده میشود. جوانان و دانشجویان و روشنفکران در تلاش برای به دست آوردن رویکرد انتقادی بر مبنای خرد جمعی هستند که بتوانند یک زندگی بدور از هرگونه استرس و فشارهای روحی و  روانی داشته باشند. باید با عقلانیت به برداشتن موانع اقدام نمود تا نسل جوان و پرسشگر حق دفاع داشته باشد چون رهایی از هر نوع قید و بندی بالاترین ارزش انسانی است.

انسان موجودی فعال و اثرگذار است که میتواند از راه کنشهایی که دارد بر جامعه و تاریخ اثر بگذارد.

 برهمین اساس جامعه جوان به خودسازی مفیدی دست یافته است. بنابراین بیایید کمک کنیم این نیروی جوان موفق شوند دنیای جدیدی را تجربه کنند.

راه آنها را نبندیم و به عقاید و خواستههای آنها احترام بگذاریم. بیایید بپدیریم و نشان دهیم نسل جوان و مستعد تغییر ما راه و روش زندگی را پیدا کرده است. باید آنها را بپذیریم و با آنها همراه شویم.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/27qxge