جمعه 04 اسفند 1402 - 23 Feb 2024
کد خبر: 36026
تاریخ انتشار: 1401/12/09 04:52

افزایش اختیارات بانک مرکزی برای مهار نرخ ارز

افزایش اختیارات بانک مرکزی برای مهار نرخ ارز

بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای دریافت اختیارات لازم با هدف مهار نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی در جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی و مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد اختیارات بانک مرکزی برای مهار نرخ ارز افزایش یابد. درهمین حال وزیر اقتصاد یکی از اختیارات ویژه رئیس کل بانک مرکزی را تاکید بر بازگشت ارز صادراتی همه صنایع کشور حتی بخشهای دولتی و زیرمجموعههای وزارت نفت، صمت و همه صادرکنندگان کشور دانست و گفت؛ همه صادرکنندگان باید به قواعد بانک مرکزی در این زمینه تمکین کرده و همراهی کنند. موضوع ارز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شد و رئیس مجلس در پاسخ به تذکر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در انتقاد از وضعیت ارزی کشور گفت: افتخار مجلس این است که از یک ماه و نیم پیش شرایط را پیشبینی کرده بود.سران قوا و اعضای شورایعالی هماهنگی سران سه قوه در این جلسه با تاکید بر لزوم هماهنگی و همکاری مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و دستگاههای اجرایی برای کنترل و کاهش نرخ ارز و تامین ارز برای واردات کالاهای مورد نیاز، بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای دریافت اختیارات لازم با هدف مهار نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی بررسی و به تصویب رساندند. در این جلسه همچنین بانک مرکزی گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه همکاری صادرکنندگان بخشهای دولتی و غیردولتی برای عرضه ارزهای حاصل از صادرات در سامانه بانک مرکزی و مرکز مبادله و چگونگی تامین ارز مورد نیاز کالاهای وارداتی ارائه کرد.

همه باید به قواعد بانک مرکزی تمکین کنند

صمتوزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در حاشیه نشست هماندیشی با خیرین در سازمان امور مالیاتی در جمع خبرنگاران از تصویب افزایش اختیارات بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز توسط سران قوا خبر داد.

سیداحسان خاندوزی در مورد بازار ارز اظهار کرد: بانک مرکزی شرایطی فراهم کرده است که هم بانکهای دولتی و صرافیهای زیرمجموعه و هم صرافیهای تضامنی، ارز خود را ارائه کنند. بنابراین راهکار بانک مرکزی در این زمینه به خوبی اجرا میشود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: برای مدیریت بازار ارز، بانک مرکزی اختیارات جدیدی نیاز داشت که بتواند در بازار ارزی مداخله کند و این اختیارات در نشست هماهنگی سران قوا شب گذشته به تصویب رسید و اعطای اختیارات لازم برای بانک مرکزی تصویب شد.وی تاکید کرد: در این زمینه اجماع صورت گرفت که اختیارات لازم به بانک مرکزی داده شود. آثار اختیارات جدید بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز را به زودی خواهیم دید. وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد الزام شرکتها و صنایع بورسی برای عرضه ارز صادراتی خود در مرکز مبادله ارز و طلا نیز گفت: قرار شد همه صنایع کشور حتی صنایع نفت و گاز زیرمجموعه وزارت نفت و صنایع بورسی به مقررات بانک مرکزی در زمینه عرضه ارز در بازار مبادله ارز و طلا تمکین کنند.

خاندوزی تاکید کرد: بر همین اساس مقرر شد بازگشت ارز صادراتی در بازار مبادله ارز و طلا انجام شود.

وی در خصوص مولدسازی داراییهای دولت گفت: هدف از مولدسازی، افزایش بهرهوری و کارایی از داراییهای بلااستفاده و یا کمبازده دولت است. خاندوزی اضافه کرد: وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده است که مدارس خیرساز که نیمهتمام بودهاند در بحث مولدسازی با کمک منابع مولدسازی تکمیل میشود. وزیر امور اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی برای صرافیها ترتیباتی را به کار گرفته که سازکار خود را دارد، گفت: همه صنایع کشور باید در زمینه بازگشت ارز به قواعد بانک مرکزی تمکین کنند.

وزیر اقتصاد همچنین در مورد بازگشت ارز صنایع اعلام کرد: یکی از اختیارات ویژه که رئیس کل بانک مرکزی خواهان آنبود و مورد موافقت قرار گرفت، این است که همه صنایع کشور حتی بخشهای دولتی و زیرمجموعههای وزارت نفت، صمت و همه صادرکنندگان کشور به قواعد بانک مرکزی در این زمینه تمکین و همراهی کنند.

مجلس شرایط ارزی فعلی را پیشبینی کرده بود

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته در پاسخ به تذکر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در انتقاد از وضعیت ارزی کشور گفت: مجلس از ۴۰ روز قبل پیشبینی شرایط ارزی کشور را کرده بود و بسته پیشنهادی خود را به دولت و رئیسجمهوری ارائه کرد، اکنون هم دولت هر همفکری بخواهد ما انجام میدهیم. نماینده مردم فلاورجان در تذکری تاکید کرد: وضعیت به گونهای شده که مردم حتی نمیتوانند نان بخرند و همه قیمتها لحظهای افزایش پیدا میکند، از رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست داریم که به این موضوع ورود کند.

صمتبه گزارش ایسنا، محمد باقر قالیباف نیز ضمن بیان این مطلب در واکنش به تذکر وارده افزود: کسی مانع نظارت مجلس شورای اسلامی به دولت در بحث مربوط به ارز نیست و افتخار مجلس این است که از یک ماه و نیم پیش شرایط را پیشبینی کرده بود. وی ادامه داد: موضوعی که نمایندگان مطرح میکنند آن است که در جلسه غیرعلنی بحث شد گروه مشترکی برای همفکری تشکیل دهند من هم توضیح دادم که اشکالی ندارد دولت هر همفکری که بخواهد ما انجام میدهیم ما کار نظارتیمان را از ۴۰ روز قبل انجام دادیم و نظرات را منعکس کردیم. قالیباف اضافه کرد: روز گذشته هم آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در شورایعالی هماهنگی اقتصادی موضوعات لازم را متذکر شد ما پیگیر هستیم.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/27dvpd